Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Vesi kei­tet­tä­vä Ranuan Ro­vas­tin­ahos­sa

Juomavesi on keitettävä Ranuan Rovastinahon kylässä Rovastinahon vesiosuuskunnan alueella.

Maanantaina otettiin kaksi näytettä. Kaivosta otetusta vesinäytteestä löytyi kolimuotoisia bakteereja, mutta verkostosta otetusta näytteestä niitä ei löytynyt.

Viime keskiviikkona verkostosta otetusta vesinäytteestä löytyi yksi koliryhmän bakteeri.

Kolimuotoisen bakteerin esiintyminen vedessä voi Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon tiedotteen mukaan olla merkki siitä, että vedenottamolla on tapahtunut saastuminen.

Asian selvittämiseksi otetaan lisänäytteitä keskiviikkona 6.10.2021.

Kaikki juomavesi ja ruuanlaittoon käytettävä vesi on keitettävä 5–10 minuuttia. Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi.

Pesuvetenä vettä voi käyttää normaalisti.