Pääkirjoitus: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön al­ku­pää­omas­ta on tehtävä eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus, to­tuu­den sel­vit­tä­mien on kaik­kien etu

kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Pääkirjoitus
Tilaajille

Ve­ro­hal­lin­non päätös poistaa 4 500 suu­ri­tu­loi­sen ve­ro­tie­dot säh­köi­sil­tä lis­toil­ta on väärä

Verohallinto antaa vuosittain marraskuun alussa tiedotusvälineiden käyttöön listan ihmisistä, jotka ovat ansainneet yli 100 000 euroa. Tänä vuonna medialle tarjottavista verotiedoista puuttuu yli 4 500 nimeä eli yli kuusi prosenttia sinne tulotasonsa mukaan kuuluvista. Monet suurituloiset ovat kieltäneet verotietojensa julkistamisen listauksen yhteydessä EU:n tietosuoja-asetuksen vastustusoikeuteen vedoten.

Verotiedot eivät ole salaisia ja ne saa verottajalta erikseen pyytäen. Listauksen ulkopuolelle jääneiden tiedot ovat suuritöisesti esiin kaivettavissa ja iso osa jää väistämättä pimentoon. Siten nyt kerrottava kuva suurituloisimpien suomalaisten tuloista ja veroista vuodelta 2019 on epätarkka eikä vastaa tavoitetta totuudellisesta tiedonvälityksestä.