Koronaseuranta: Kemin Hepolan kou­lus­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen tiis­tai­na, Ro­va­nie­mel­lä on ollut mah­dol­li­nen yö­ker­ho­al­tis­tu­mi­nen Pahassa Kur­jes­sa

Analyysi: Kit­ti­lä-teat­te­rin jat­koil­la – kä­rä­jä­oi­keu­des­sa poh­di­taan taas Kit­ti­län viime vuosien kään­tei­tä

Tilaajille

Vär­riöl­lä tut­ki­taan maail­man puh­tain­ta ilmaa – SMEAR I -mit­taus­ase­man lukemia seu­ra­taan ver­kos­sa ympäri maa­pal­loa

Ilman pienhiukkasia mittaava SMEAR I -asema on toiminnassa vuorokauden ympäri. Sen toimintaa aiotaan laajentaa lähivuosien aikana.

Värriön tutkimusasemalla Sallassa lämpömittarin lukema painui alle 40 tammikuun viimeisellä viikolla, jonka jälkeen tuuli kääntyi itään nostaen rikkidioksidimittarit punaiselle.

Ilmakehätieteiden keskus INARin apulaisprofessori Mikko Sipilän mukaan Itä-Lapissa hengitetään käytännössä maailman puhtainta ilmaa, mutta jos tuuli käy Kuolan niemimaalta päin voi tilanne huonontua hetkessä.