Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Val­ta­osa työn­te­ki­jöis­tä lo­mau­tus­ai­ko­jen no­peu­tus­ten pii­ris­sä – Juko, OAJ ja JHL ha­raa­vat ope­tus­alal­la vas­taan: "Pyörii täyttä häkää"

Työnantajien Sivista ja työntekijöiden Juko vääntävät kättä siitä, onko koronamuutosten käyttö perusteltua.

Ovatko koronakriisin vaikutukset olleet välittömät myös yliopistoille tai esimerkiksi kansanopistoille? Tästä työntekijä- ja työnantajapuolilla on erilaiset näkemykset.
Ovatko koronakriisin vaikutukset olleet välittömät myös yliopistoille tai esimerkiksi kansanopistoille? Tästä työntekijä- ja työnantajapuolilla on erilaiset näkemykset.
Kuva: Tomi Vuokola

Hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen sopimat sekä eduskunnan ja presidentin hyväksymät nopeutukset lomautusaikoihin ovat olleet voimassa pari päivää.

Nämä määräaikaiset lakimuutokset tehtiin koronakriisin seurauksena.

Elinkeinoelämän keskusliitto kertoi keskiviikkona, että lainmuutoksia vastaavien työehtosopimusten piirissä on jo noin 90 prosenttia EK:n jäsenyritysten työntekijöistä.

Sivistystyönantajien Sivistan ja työntekijöitä edustavien Jukon, OAJ:n ja JHL:n välillä sen sijaan väännetään vielä kättä.

Kiistassa on kyse yliopistojen, yksityisten oppilaitosten ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työntekijöistä.

Nopeutetussa lomautusprosessissa lomautusilmoitus on annettava viittä päivää ennen lomautuksen alkamista. Normaalioloissa aika on 14 päivää.

Työlainsäädännön muutokset koskevat koko yksityistä sektoria. Yliopistoissa, yksityisissä oppilaitoksissa ja ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa lomautusajan muutos ei kuitenkaan tule voimaan ennen kuin Sivista on sopinut siitä kaikkien palkansaajaosapuolta edustavien liittojen kanssa.

Sivistan työmarkkinajohtaja Anne Somer kaipaa nyt vastapuolelta vastuullisuutta.

– Muilla aloilla nämä muutokset on saatettu neuvotteluosapuolten välisin sopimuksin kattavasti voimaan. Sivistan työehtosopimusten osalta Juko, OAJ ja JHL vastustavat tätä ja estävät näin alan toimijoiden mahdollisuudet selviytyä vaikeuksistaan, hän sanoo.

Tarkoitettu tilanteisiin, joissa kysyntä heikkenee

Sivistan mukaan koronan vaikutukset ovat olleet välittömät ja koskeneet esimerkiksi urheiluopistojen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen toimijoita sekä ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia.

Korkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa vaikutukset ovat olleet osittain välittömät tiettyjen tehtävien osalta, kun tilat suljettiin.

Neuvottelujärjestö Jukon toiminnanjohtajan Maria Löfgrenin mukaan nyt ei olla vielä tilanteessa, jollaiseen sovitut muutokset on tarkoitettu.

– Keskusjärjestöjen sopimat muutokset on käytännössä tarkoitettu tilanteisiin, joissa koronakriisi aiheuttaa kysynnän voimakasta heikkenemistä, ja siten vaikuttaa rahoitusasemaan ja tulorahoitukseen katkaisten sen tai vähentäen sitä dramaattisesti.

– Yliopistosektori on kuitenkin toiminnaltaan toisenlainen. Se henkilöstö, joka liittoihimme kuuluu, on siellä muun muassa opetus- ja tutkimustehtävissä, ja ne tehtävät pyörii täyttä häkää. Nyt etänä ehkä vielä enemmän työllistävinä kuin normaalitilanteessa, Löfgren selvittää.

– Tämä tilanne ei myöskään nyt lyhyellä aikajänteellä ole vaikuttanut yliopistojen rahoitusasemaan. Eli tämä ei ole sellainen tilanne, joka rinnastuisi keskusjärjestöpöytäkirjaan, hän jatkaa.

Pakkolait olisivat olleet vaihtoehto

Löfgrenin mukaan he ovat Jukossa valmiita neuvottelemaan poikkeusmenettelyjen käytöstä kyllä, jos esimerkiksi yliopistojen opetusta laitetaan tauolle tai korona alkaa näkyä niiden rahoituksessa.

Sivistan Somer ihmettelee asian hankaamista erityisesti siksi, että keskusjärjestöt ovat olleet mukana sopimassa asiasta. Vaihtoehtona olisivat olleet niin sanotut pakkolait.

– Muut palkansaajapuolen liitot olisivat olleet tähän sitoutuneita, mutta Juko, OAJ ja JHL toteuttavat täysin omaa linjaansa, Somer toteaa.

Jukon Löfgren tulkitsee, että Sivistassa on nyt taustalla ajattelu, että kun muutokset on otettu käyttöön muilla EK:n jäsenaloilla, niin tämä pitää tehdä kategorisesti myös Sivistassa.