Onnettomuus: Au­toi­li­ja törmäsi ala­ikäi­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa ja pakeni pai­kal­ta

Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Va­lio­kun­ta esittää muu­tok­sia abort­ti­la­kiin kan­sa­lais­aloit­teen poh­jal­ta

Raskauden saisi aina keskeyttää omasta pyynnöstä 12. raskausviikonviikon loppuun.

Valiokunnan mukaan ehdotettu lakimuutos ei muuta merkittävästi nykyistä tilannetta, koska abortin on saanut sosiaalisilla syillä, joiden tulkinta on ollut käytännössä varsin joustava.
Valiokunnan mukaan ehdotettu lakimuutos ei muuta merkittävästi nykyistä tilannetta, koska abortin on saanut sosiaalisilla syillä, joiden tulkinta on ollut käytännössä varsin joustava.
Kuva: Anne Jaakola

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää muutoksia aborttilakiin kansalaisaloitteen pohjalta.

Ehdotuksen mukaan lakiin sisällytettäisiin oikeus raskauden keskeyttämiseen raskaana olevan omaan pyyntöön perustuen kahdennentoista raskausviikon loppuun.

Raskauden mahdollisimman varhainen keskeytys vähentäisi valiokunnan mukaan esimerkiksi kipuja sekä kipulääkkeiden ja sairaalassa tehtävien operaatioiden tarvetta.

Valiokunnan mukaan ehdotettu lakimuutos ei muuta merkittävästi nykyistä tilannetta, koska abortin on saanut sosiaalisilla syillä, joiden tulkinta on ollut käytännössä varsin joustava. Valiokunta kuitenkin piti epätyydyttävänä lakiin kuulunutta lääkärin harkintavaltaa, joka mahdollisti myös kielteisen päätöksen.

Myös 12 viikon jälkeen raskaus voitaisiin keskeyttää raskaana olevan omasta pyynnöstä, jos raskauden jatkuminen tai synnytys vaarantaisi tämän terveyden tai hengen.

Taustajärjestö kiitti tuesta

Kansalaisaloite keräsi eduskuntakäsittelyyn vaadittavat 50 000 allekirjoitusta syksyllä 2020.

Kansalaisaloitteen taustalla oli kampanja nimeltä Oma tahto 2020, jonka hallinnoinnista vastasi Naisasialiitto Unioni. Valiokunnan kannan selvittyä järjestön puheenjohtaja Fatim Diarra (vihr.) kiitti tähänastisesta tuesta ja kannustuksesta.

– Työ ei ole vielä ohi. Seuraavana on eduskunnan täysistunto, eli kaikki kansanedustajat pääsevät äänestämään asiasta, Diarra kirjoitti järjestön blogissa torstaina.

Mietintö hyväksyttiin valiokunnassa äänin 12–5. Kolme keskustan ja kaksi perussuomalaisten edustajaa kaipasi ennemmin lain kokonaisuudistusta.

– Ongelmana on, että jos lain yksittäisiä pykäliä muutetaan, lopputulosta ei voida arvioida kokonaisuutena eikä mukana ole muun muassa perusteellista perusoikeusarviointia, edustajat kirjoittivat vastalauseessa.

Myös valiokunta piti noin 50 vuotta vanhan lain kokonaisuudistusta erittäin tärkeänä. Se ei kuitenkaan puoltanut kansalaisaloitteen ehdotusta kokonaan uuden aborttilain säätämisestä.