Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Vaativa seik­kai­lu Got­lan­nin ympäri – Hanna Stark-Heik­ki­nen ja Tero Heik­ki­nen hakivat ra­jo­jaan vaa­ti­vis­sa oloissa jär­jes­te­tys­sä avo­me­ri­pur­jeh­dus­kil­pai­lus­sa

Liki vuoden valmistelu ja sen jälkeen reilu kuudenkymmenen tunnin purjehdus. Tuloksena Hanna Stark-Heikkiselle ja Tero Heikkiselle sekä 39-jalkaiselle Kiet purjeveneelle oli omassa luokassaan hieno kuudes sija. Itse kilpailun lisäksi maailman suurin vuosittain järjestetty avomeripurjehduskilpailu  Round Gotland Race tarjosi avioparille muistiin jäävän seikkailun haastavissa olosuhteissa.

Reitti oli kaksikolle tuttu, sillä kesä-heinäkuun vaihteessa järjestetty kisa oli Kemin Työväen Pursiseuraan kuuluville purjehtijoille järjestyksessään kolmas kerta.