Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Vääriä väit­tä­miä kon­ser­ni­jaos­tos­ta

Kaupunginvaltuutettu Lasse Jutila esittää (LK 2.2.) vääriä väittämiä Tornion konsernijaostosta. Siinä on viisi jäsentä, jotka ovat kaupunginhallituksen jäseniä tai varajäseniä. Kokouksissa on mukana hallituksen puheenjohtaja. Asiat valmistelee talousjohtaja ja esittelee kaupunginjohtaja. Tytäryhtiöt valmistelevat esityksensä.

Jaosto tekee päätökset asioihin perehtymällä ja keskustellen. Se on kuullut säännöllisesti yhtiöiden edustajia ja valmistellut yhteistyössä yhtiöiden kanssa niiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet valtuustolle. Jaoston muut esitykset tulevat tarvittaessa hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.