Tähtijuttu: Simosta löytyi van­hal­ta näyt­tä­vä pul­lo­pos­ti, mutta löy­tyi­si­kö sen lä­het­tä­nyt pik­ku-Oli­via?

Rovaniemen matkailutalvi: Suo­ral­la reit­ti­len­nol­la pääsee 11:een Eu­roo­pan kau­pun­kiin

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

Tilaajille

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Mikä rat­kai­si Tornion kau­pun­gin­joh­ta­ja­vaa­lin, Me­hi­läi­nen, ryhmien ha­joa­mi­nen vai hen­ki­lö­koh­tai­suu­det?

Mikä käänsi Tornion valtuuston enemmistön haastajan Jukka Kujalan puolelle. Yhtä syytä ei ole osoittaa, mutta isoksi asiaksi nousee Mehiläinen.

Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen on katsottu toiseksi pääarkkitehdiksi erikoissairaanhoidon ulkoistamisessa Kemin jo jättäneen kaupunginjohtaja Tero Nissisen kanssa. Mehiläisen sopimus ei ole missään vaiheessa kadonnut kuntapäättäjien pöydiltä, vaan ulkoistussopimukseen on tehty täydennyksiä ja neuvoteltu yksityiskohdista.