Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

pääkirjoitus: Tuu­li­voi­ma tar­vit­see tuek­seen sää­tö­voi­maa, jonka riit­tä­vyys on uhat­tu­na

Tilaajille

Uusi tie­lii­ken­ne­la­ki täy­den­tyy – Edus­kun­ta lisäsi siir­ty­mä­sään­nök­sen, jonka mukaan alle seit­se­män­vuo­tias lapsi voi käyttää moot­to­ri­kel­kan mat­kus­ta­ja­na hy­väk­sy­tyn suo­ja­ky­pä­rän sijasta las­ket­te­lu­ky­pä­rää

Hallitus esittää, että tasavallan presidentti vahvistaisi eräitä eduskunnan hyväksymiä lakiteknisiä ja moottorikelkkailua koskevia muutoksia uuteen tieliikennelakiin. Uusi tieliikennelaki tuli voimaan 1. kesäkuuta 2020.

Eduskunta siirsi uuteen tieliikennelakiin sisältyvien kokonaisuuksien käsittelyä koronapandemian vuoksi keväältä syksylle. Näitä ovat esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksen ja raskaiden moottorikelkkojen käyttösäännösten sisällyttäminen tieliikennelakiin. Nyt hyväksytyt muutokset tulevat voimaan 11. tammikuuta 2021.