pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Ul­kois­tuk­sen riskit rea­li­soi­tui­vat

Niinhän siinä kävi, että ulkoistuksen riskit realisoituivat Länsi-Pohjassa.

On enemmän kuin tervetullut tuo Marinin hallituksen Sote-esitys, jossa pitkät kokonaisulkoistukset mahdollisesti irtisanotaan tai niitä voidaan muuttaa. Yksityisellä toimijalla voi olla annettavaa julkiselle puolelle, mutta kun kustannukset jäävät tilaajalle ja palveluiden saanti takkuaa, niin tämä yhtälö ei toimi. Mielenkiintoista on mehiläisen lausunto sote-uudistuksesta; -palveluiden saatavuus vaarantuu. Samaan aikaan Länsi-Pohjassa (2020) mehiläinen ajaa ennalta suunnitellun leikkaus toiminnan alas ja keskittyy koronatoimiin, antaa jonojen kasvaa ja ihmiset jäävät hoidotta, kuntayhtymän talous sukeltaa tämän jhdosta 6,5M€ alijäämäiseksi. Samaan aikaan kuntayhtymä maksaa kiinteää maksua palveluiden tuottajalle jonka toimesta tuotettiin yli 10 000 hoitopäivää vähemmän (2020), kuin vuonna 2016. Tämä merkitsi sitä, että alijäämä kasvoi 10M€ tilinpäätöksessä 2021. Tämä koostuu vuoden 2020 2,1M€ alijäämästä sekä vuosien 2018 2019 yhteensä 7,9M€ alijäämistä. Mehiläinen Länsi-Pohja (MLP) vaatii kuntayhtymän saamia koronakorvauksia itselleen, vaikka tosiasiallisesti kustannukset ovat jääneet kuntayhtymälle ja kunnille.

2017 allekirjoitetussa palvelusopimuksessa hinta määritettiin siten, että palvelusopimuksen hinta on vuoden 2016 kustannukset vähennettynä kahdella prosentilla. Totuus on kuitenkin toinen. Tilikauden 2020 päätyttyä ulkoiset kustannukset ovat kasvaneet vuoteen 2016 verrattuna 13,3 % josta lääke- ja hoitotarvikkeiden myynnin arvo vähennettynä ovat ulkoistetun palveluntuotannon kustannukset kasvaneet vuoteen 2016 verrattuna 4,4 %.

Ei ole ollut helppoa tuon ulkoistetun mehiläinen Länsi-Pohjan kanssa. Todella epäselvästi tehty sopimus hyväksyttiin omistajakuntien valtuustoissa 13.11.2017 ja se allekirjoitettiin 22.12.2017 kovalla kiireellä, rajoituslain kiristys oli tulossa. Niin kova oli kiire, että Kemin kaupungin valtuusto teki päätöksen ilman hallituksen esitystä. Kuntien hyväksymä sopimus poikkeaa allekirjoitetusta oleellisesti: Laboratorio kustannukset noin 3,3M€/V  (3,3M€ x15V) siirrettiin tilaajakuntien maksettaviksi allekirjoitusten yhteydessä, miksi ja kenen valtuudella.

Epäselvässä palvelusopimuksesta on esiintynyt monenalaisia tulkintoja. Pakko sanoa, että MPL puolustaa omaa näkemystään sinnikkäästi, olisipa kuntien edustajat yhtä jämäkästi palkan maksajansa puolta. Osa näistä erimielisyyksiä on sovittelumenettelyssä, osa muissa prosesseissa.  Muistetaan myös, että apulaisoikeusasiamies sekä KKV ovat lausuneet ulkoistuksen teon puutteista.

Onneksi kaiken tämän keskellä on saatu aikaan OYS ERVA alueen järjestämissopimus, joka mahdollistaa leikkaustoiminnan/päivystyksen jatkumisen suurelta osin Länsi-Pohjassa. Täytyy luottaa siihen, että tulevaisuudessakin pohjoisen kansanedustajat huolehtivat Länsi-Pohjan erikoissairaanhoidon toimintaedellytyksistä. Kaikki faktat puoltavat sairaalan olemassaoloa Länsi-Pohjassa eli Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Länskä) jatko on mahdollistettava kaikin keinoin.

Hannu RoivainenKunnallisneuvos, Keminmaa