kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

Kolumni
Tilaajille

Uhkaako kult­tuu­ri­val­lan­ku­mous met­sä­ta­lou­den kes­tä­vyyt­tä?

Ajassa leijuu heikkoja signaaleja, jotka voimistuessaan voivat nakertaa Suomi-neidon puujalat kantamattomiksi.

Ensimmäinen oli vuoden 2014 markkinaliberalismiin nojautuva metsälaki. Se salli avohakkuun nuorissa metsissä ilman aiempia, metsäntutkimukseen perustuvia läpimitta- ja ikärajoitteita.