Työt­tö­mil­le uusi edun­val­von­ta­jär­jes­tö Tor­nioon – pe­rus­ta­mis­ko­kouk­seen toi­vo­taan ak­tii­vi­sia työt­tö­miä

Tornioon perustetaan uusi työttömien edunvalvontajärjestö. Perustamiskokous pidetään Tornion Järjestötalossa ensi viikon maanantaina.

Uuden järjestön perustaminen sai tuulta purjeisiin, kun elokuun lopulla pidetyssä Työmiehen Lauantai -tapahtumassa mukana ollut, Työttömien Keskusjärjestö ry:n puheenjohtaja Irma Hirsjärvi kertoi työttömien järjestäytymisestä ja etujen ajamisesta. Työttömien Keskusjärjestössä on noin sata jäsenyhdistystä ja 6000 jäsentä.

Uudelle järjestölle suunnitelluissa säännöissä määritellään järjestön tarkoitukseksi olla sitoutumaton työttömien edunvalvonta- ja työllistämisjärjestö, joka toimii työttömien työnsaannin edistämiseksi, elämänlaadun ja toimeentulon parantamiseksi sekä tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tulee järjestämään työttömien omaehtoista toimintaa heidän etujensa ja oikeuksiensa puolesta. Järjestö tulee harjoittamaan tiedotus- ja julkaisutoimintaa, järjestämään tiedotus- ja virkistystilaisuuksia, harrastustoimintaa työttömille ja omalle henkilökunnalleen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä työttömänä olevat Suomessa asuvat henkilöt. Työttömäksi katsotaan työtön työnhakija, lomautettu työttömyyskorvausta saava, työttömänä koulutuksessa oleva, työllisyysmäärärahoin työllistetty sekä työttömyyseläkkeellä oleva.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä kuka tahansa luonnollinen henkilö ja ns. yhteisöjäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö. Kannatusjäsenillä ja yhteisöjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Perustamishankkeen ”mentorina” toimii Kumppanuuskeskus Luotsi ry. Perustamiskokoukseen toivotaan mahdollisimman monen aktiivisen työttömän osallistumista. Työttömien keskusjärjestön järjestösihteeri Juha Keränen tulee perustamiskokoukseen.

Työttömien edunvalvontajärjestön perustamiskokous ma 17.9. klo 17 Tornion Järjestötalossa, Kemintie 53.