Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Tur­vas­sa olevaa ei tar­vit­se turvata

Meillä tuntuu olevan ongelmana, että Venäjä sallii paperittomien kolmansien maiden kansalaisten tulla Suomeen. Estääkö Suomen tulli ihmistä poistumasta Suomesta, jos hänellä ei ole tarvittavia matkustusasiakirjoja maahan, johon tämä on menossa?

Varmaa on, ettei ainakaan Ruotsin tulli näin toiminut 2015. Onko tosiaan niin, että päästämme tänne Venäjältä paperittomina kolmansien maiden ihmisiä? Meidän tehtävänä on estää se, ei venäläisten.

Miksi turvallisesta maasta tuleva turvapaikanhakija otetaan vastaan, jos tulija on jo turvassa? Ei toimi hyvin tämä systeemi. Hehän ovat tulleet jo monen turvallisen maan läpi, ovat siis jo turvassa tänne tullessaankin.

Suomen ulkomaalaislain mukaan turvapaikanhakija on henkilö, joka on joutunut pakenemaan kotimaastaan vainon tai muun vakavan uhan vuoksi. Sopimusten ja lakien perusteella ”Venäjältä Suomeen tulossa olevaa matkustusasiakirjatonta henkilöä ei saa käännyttää takaisin Venäjälle, jos hänellä on perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi tai vakavasti vahingoitetuksi Venäjällä”.

Suomen viranomaiset arvioivat, onko henkilöllä perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi tai vakavasti vahingoitetuksi. Jos on, "hänelle myönnetään turvapaikka tai jonkin muun oleskeluluvan perusteella oleskelulupa”.

Valitettavasti täällä ilmeisesti sen sijaan mietitään tulijoiden majoittamista ja ruokkimista, ja luultavasti lisäksi varaudutaan lisäämään Migrin ja Kelan henkilöstöä, että saadaan asiat sujuvasti hoidettua. Ei näytä hyvältä tälläkään kertaa viranomaisten toiminta.

Alkuperäinen tarkoitus kansainvälisestä suojelusta on ollut varmasti hyvä, mutta ne, jotka sitä todella tarvitsevat ovat aivan muita, kun nuoret Suomea kohti pyöräilevät miehet.