Liikenne: Sil­ta­tar­kas­tuk­set ai­heut­ta­vat poik­keus­jär­jes­te­ly­jä Ro­va­nie­mel­lä tänään ja kes­ki­viik­ko­na

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Turkki kertoo ha­ke­van­sa 33 epäil­lyn ter­ro­ris­tin luo­vu­tus­ta Suo­mes­ta ja Ruot­sis­ta

Helsinki/Istanbul

Turkki on ilmoittanut hakevansa yhteensä 33:n terroristiksi epäilemänsä ihmisen luovuttamista sotilasliitto Natoon pyrkivistä Suomesta ja Ruotsista. Asiasta kertoo maan oikeusministeri Bekir Bozdag venäläisellä NTV-televisiokanavalla.

Luovutuksia haetaan oikeusministerin mukaan Suomen, Ruotsin ja Turkin eilen allekirjoittaman yhteisymmärryspöytäkirjan nojalla.

Lue myös: Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö: Turkki tukee Suomen ja Ruotsin ot­ta­mis­ta Naton jä­se­nik­si

Presidentti Sauli Niinistö on sanonut, että yhteisymmärryspöytäkirjassa ei määritellä, kenet pitäisi Turkille luovuttaa. Presidentin mukaan siinä todetaan, että on tärkeää noudattaa periaatteita, joita luovuttamisesta on Euroopan konventiossa sovittu.