Kolumni: Kie­li­muu­ri ui­ma­hal­lis­sa ja muita arkisia koh­taa­mi­sia tu­ris­ti­kau­pun­gis­sa

Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Tun­tu­ri­lam­pien nieriä tu­hot­tiin jo 1950-lu­vul­la

Lapin Kansa kertoi (25.11.) Kemijoki Oy:n pumppuvoimalan uhkaavan Tunturilampien nieriäkantaa. Voimala Ailangantunturissa ei enää uhkaa lampien nieriöitä. Lampien rautukannat tuhottiin dynamiitilla yhettömiin jo 1950-luvulla Jumiskon voimalaitoksen ja tunnelien rakentajien toimesta.

Nuoruudessa 1960-luvulla kalastelin Tunturilammeilla ja Latvalammeilla tammakoita. Silloin oli lampien rannoilla vahattuja pahvilaatikoita, joiden kyljissä olivat räjähteiden varoitusmerkit.

Tammukoita oli ilmeisesti noussut lampiin laskuojia myöten, mutta rautuja emme saaneet.  Enkä ole muidenkaan alueella kalastaneiden kuullut rautuja saaneen. Niin olivat hyvin pioneerionkijat raudut tappaneet, ettei siementäkään ollut Tunturilampiin jäänyt.

Metsänhoitaja-kirjailija Erkki Timonen on kertonut kirjoissaan saaneen rautuja Ailangantunturista ennen 1950-lukua. Timosen työmaa oli tuolloin Kemijärvellä piirimetsälautakunnassa.

Tunturilampiin on istutettu Kemijärven kalastuskunnan toimesta taimenenpoikasia, jotka oli kasvatettu Ketolan kalanviljelyslaitoksella. Olen itsekin ollut kantamassa taimenenpoikia Tunturilampeen isävainaja Iivari Särkelän kanssa.

Jouni Laitinen on mönkijällä kuskannut taimenenpoikia Tunturilampeen. Istukkaat eivät oikein kasvaneet, sillä ravintokaloja ei niille juuri ollut. Muutaman pikkutammakon ovat onkijat sentään Tunturilammeista saaneet pikkuahventen lisäksi.

Myös Ailankajokeen on istutettu kalastuskunnan toimesta taimenia vuosikymmeniä. Ailankajokeen nousee taimenia myös Kemijärvestä. Ailankajärvestä ovat saaneet melko kookkaitakin taimenia, mutta rautuja sieltäkään ole saatu. Nieriöitä eli rautuja alueelle ei ole koskaan istutettu.

Nyt onkin kiire Sierilän helmisimpukoiden istuttajilla kiire elvyttää Ailangan Tunturilampienkin nieriäkanta!