Tun­nus­tus toi virtaa ja ver­kos­to­ja - Suomen yrit­tä­jä­nais­ten ak­tii­vi­sin pai­kal­lis­yh­dis­tys on Yli­tor­nion yrit­tä­jä­nai­set

Ylitornion yrittäjänaisten puheenjohtaja Mervi Rastas ja hallituksen jäsen Asta Keränen ovat yhdistyksen yrittäjänaisia Pellosta.
Ylitornion yrittäjänaisten puheenjohtaja Mervi Rastas ja hallituksen jäsen Asta Keränen ovat yhdistyksen yrittäjänaisia Pellosta.
Kuva: Tuulikki Kourilehto

Ylitornion yrittäjänaisten kuluvan vuoden tavoite on näkyvyys, kuuluvuus ja verkostot. Tavoite täyttyi valtakunnallisesti, kun naisyrittäjien kattojärjestö Suomen yrittäjänaiset valitsi Ylitornion yrittäjänaiset ry:n Vuoden 2018 aktiivisimmaksi paikallisyhdistykseksi. Ylitornion yrittäjänaisten puheenjohtaja Mervi Rastas ja hallituksen jäsen Asta Keränen kokivat tähtihetkiä lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna liittokokouksessa, kun saivat kunniakirjan.

– Palkinto toi näkyvyyttä, verkostoja ja virtaa, puheenjohtaja Mervi Rastas iloitsee.

Yhdistys palkittiin monella tavalla rajat ylittävästä ja aktiivisesta toiminnasta.

– Yhdistys toimii pitkien välimatkojen Tornionjoki-laaksossa Lapissa, Pellon ja Ylitornion alueella. Yhdistyksen toiminta ylittää kuntarajajoen lisäksi myös Napapiirin ja aina välillä myös valtakunnan rajan. Ylitornion Yrittäjänaisten toiminta perustuu virkistäytymiseen ja vertaistukeen. Yhdistys järjestää teemallisia jäseniltoja, teatterimatkoja ja retkiä. Yhdistys kokosi vuoden 2018 tapahtumista kuvakirjan, jossa esitellään toimintaa ja retkikohteita, tunnustusta perustellaan.

Ylitornion yrittäjänaiset on jäsenmäärään suhteutettuna myös aktiivisin toimija, sillä yhdistyksen reissuissa on 15–20 osanottajaa.

Yhdistys järjesti toukokuussa alueellisen naisyrittäjäpäivän Pellossa. Tapahtuma oli onnistunut ja paikalla oli myös valtakunnallisen järjestön väkeä. Rastas arvelee, että sillä oli vaikutusta nyt saatuun tunnustukseen.

Ylitornion yrittäjänaiset kutsui pellolaiset naisyrittäjät mukaan toimintaan. Yhteistoimintaa kuntarajan yli on ollut vuodesta 2015 lukien. Hallituksessa on kolme jäsentä Pellosta ja viisi Ylitorniolta. Kokoukset pidetään paikkakunnilla vuorotellen. Valtakunnan rajakin ylittyy, sillä jäseniä asuu myös Ruotsin puolella.

– Naiset ovat avarakatseisia, nimi- tai kuntaraja-asiat eivät rajoita toimintaa eivätkä pitkät välimatkat ole este tekemiselle, Rastas sanoo.

Yhdistyksellä on kerran kuukaudessa oma, alueellinen tai valtakunnallinen tapahtuma. Omat tapahtumat ovat virkistys- ja sosiaalista toimintaa, kuten teemailtoja, yhteinen teatterimatka tai retki. Niissä tutustutaan samalla jäsenistöön ja heidän yrityksiinsä.

Yhdistyksen toiminta on sisarellista yhteistoimintaa ja vertaistukea.

– Moni yrittäjä toimii yksin. On hyvä, että saa vinkkejä ja aivan konkreettisia neuvojakin. Yrittäjänaisilla on monenlaista osaamista, josta on hyötyä toisille. Yksin yrittäjälle on tärkeää, että kuuluu johonkin, Asta Keränen painottaa.

Rastas ja Keränen sanovat, että nuoria naisyrittäjiä pitäisi saada mukaan toimintaan. Yhdistyksessä on tavallisia naisia, joita yhdistää naisyrittäjien arki.

– Ajatellaan, että siellä on hienoja, vanhoja naisia ja yhdistys on suljettu piiri, jonne ei rohkene mennä. Toiminnassa on mahdollisuus vaikuttaa ja tulla mukaan omien uusien ideoiden kanssa, Rastas rohkaisee epäilijöitä.

Asta Keränen on pyörittänyt Kahvila ravintola Grannia Vihreällä pysäkillä 20 vuotta. Mervi Rastaan majoitusyritys Lempeän Suvanto Oy on toiminut yhdeksän vuotta. Mitä yrittäjyys on merkinnyt?

Keränen sanoo kasvaneensa yrittäjyyteen yrityksensä mukana.

–  Yrittäjyys on antanut vapaan ja itsenäisen työn, jossa saa tehdä itse päätökset, mutta myös vastuun henkilökunnasta, taloudesta ja toiminnasta sekä velvoitteet, joita lait ja säädökset edellyttävät. Yrittäjä on töissä 24/7. Se vapaus on tehdä päätökset itse, Keränen summaa.

– Ajan hermollakin pysyy, sillä joka päivä tulee vastaan jotain uutta, tietoa ja ihmisiä.

Rastaalle yrittäjyys on merkinnyt uusia kokemuksia.

– Yrittäjyyden kautta olen saanut uusia ystäviä ja tavannut uusia ihmisiä, joita en muuten olisi tavannut, päässyt tilaisuuksiin ja tapahtumiin, joihin en muutan olisi pääsyt ja kokenut sellaista, jota en muuten olisi kokenut, Rastas sanoo. 

Naisten mukaan yrittäjyyden haasteet ovat informaatiotulva, tietotekniikka ja some, joihin pitäisi pureutua varsinaiseen työhön keskittymisen rinnalla.

Virtaa yrittäjänaisen arkeensa Rastas saa kirjoista, Keränen tapahtumista, ystävistä, perheestä ja omista harrastuksista.

– Ja saa olla itsekäs. Omaa aikaa pitää ottaa, naiset ohjeistavat.

Suomen yrittäjänaiset valitsee vuosittain vuoden yhdistyksen, vuorovuosin alle sadan ja yli sadan jäsenen yhdistyksen.

Palkittu

Ylitornion yrittäjänaiset

Perustettu 1983.

54 jäsentä Ylitorniolta ja Pellosta.

Puheenjohtaja Mervi Rastas.

Hallituksen jäsenet, Asta Keränen, Sinikka Lakkala, Marjo-Riitta Konttaniemi, Minna Juvani, Marja-Helena Niemi, Maarit Kronqvist, Maarit Hanhirova ja Maarit Koivisto.

Jäsenrekisteri ja rahastonhoitaja Tuula Vanhapiha.

Pellolaiset yrittäjänaiset mukana toiminnassa vuodesta 2015 lähtien.

Suomen yrittäjänaisten Vuoden 2018 aktiivisin paikallisyhdistys.