Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Tukea jul­kis­ten ra­ken­nus­ten ter­veh­dyt­tä­mi­seen

Valtio ja kunnat ovat yhdessä päättäneet tervehdyttää julkiset rakennukset. Hallituksen kymmenvuotisen Terveet tilat 2028-ohjelman tähtäimessä ovat terveelliset ja turvalliset julkiset rakennukset sekä tyytyväiset käyttäjät. Yksi näkyvimmistä toimista on kunnille tuotettu Terveet tilat-toimintamalli, joka kokoaa Suomen parhaita käytäntöjä julkisten rakennusten ennakoivasta kiinteistönpidosta.

Toimintamalliin peilaten kunnat voivat tarkastella toimintaansa ja ottaa mallista käyttöön itselleen hyödyllisiä toimintatapoja, oli kyse kiinteistökannan hallinnasta, rakentamisesta ja korjaamisesta, kiinteistöjen käytöstä ja ylläpidosta tai sisäilmatilanteiden selvittämisestä.

Kunnissa tehdään jo paljon hyvää työtä sisäilman laadun parantamiseksi. Oma aktiivisuus onkin avainroolissa julkisten tilojen tervehdyttämisessä. Kunnissa, joissa on toimittu pitkäjänteisesti sisäilman tervehdyttämiseksi, on havaittu konkreettisia tuloksia sisäilmaongelmien vähenemisenä, tyytyväisinä tilojen käyttäjinä ja luottamuksen kasvuna eri osapuolien välillä.

Kunnille tehdyn kyselyn mukaan vain noin 40 prosentilla vastanneista kunnista on pitkän aikavälin toimintaa ohjaava kiinteistöstrategia tai -ohjelma.

Lue Digiä _vain 1 €/kk_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita