Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Sal­las­sa todettu kaksi ko­ro­na­tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa neljä uutta tar­tun­taa, Suo­mes­sa 399 tar­tun­taa, ul­ko­mais­ten ja jat­ko­tar­tun­to­jen osuus on noussut

18.14 Sallassa todettu kaksi koronatartuntaa

Sallassa todettiin torstaina kaksi uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat ovat peräisin ulkomailta, ja ne todettiin ulkopaikkakuntalaisilla henkilöillä.

Tartunnanjäljitys on tehty ja tartunnan saaneet eristetty, kertoo johtava lääkäri Paula Kaakkurivaara.

12.41 Suomessa 399 uutta tartuntaa

Suomessa on raportoitu 399 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Aiemmin tiedotustilaisuudessa THL kertoi, että tänään raportoidaan noin 400 uutta tartuntaa.

Viimeisten kahden viikon aikana Suomessa on raportoitu 3 793 uutta tartuntaa, mikä on 468 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronavirustartuntojen kahden viikon ilmaantuvuusluku on nyt noin 65 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden. Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu 41 565.

11.24 Länsi-Pohjassa neljä uutta tartuntaa

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä todettu 4 uutta koronavirustapausta eilisen jälkeen.

Sairaanhoitopiiri tiedottaa, että tartuntojen jäljitystyö on edelleen kesken.

10.00 Koronavirustapauksia edelleen runsaasti koko maassa - joulun aika ei merkittävästi nostanut tartuntojen määrää

Joulun aika ja vuodenvaihde eivät kertyneen tiedon valossa lisänneet koronavirustartuntoja merkittävästi. Uusia tautitapauksia on kuitenkin runsaasti koko maassa. Testeihin hakeudutaan edelleen huomattavasti vähemmän kuin vielä loppusyksyllä.

Suomessa on todettu noin 400 uutta tartuntatapausta torstain tietojen mukaan, THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi tiedotustilaisuudessa. Eilen keskiviikkona tartuntoja oli 444.

Monissa Euroopan maissa ja lähialueilla covid-19-tapausten ilmaantuvuus ja tapausmäärät ovat hyvin korkeat. Uudet virusmuunnokset saattavat vaikuttaa epidemiatilanteeseen. Siksi epidemiatilannetta seurataan nyt erityisen tiiviisti. Riski siihen, että epidemiatilanne äkillisesti huononee koko maassa, on edelleen huomattava.

Virusmuunnosten leviämistä Suomeen pyritään torjumaan tehostamalla testaamista rajoilla sekä alueellisin rajoituksin ja suosituksin. On entistäkin tärkeämpää todeta kaikki tartunnat nopeasti, jäljittää ne ja katkaista tartuntaketjut, jotta aiempaa helpommin tarttuvat virusmuunnokset eivät pääse leviämään. Tähän mennessä Isossa-Britanniassa ja Etelä-Afrikassa todettuja uusia virusmuunnoksia on Suomessa havaittu 86:ssä analysoidussa näytteessä.

Suurin osa tartunnoista on edelleen peräisin kotimaasta, mutta ulkomaisten tartuntojen osuus on viime viikkoina noussut aiemmasta. Viikolla 2 ulkomailla saatujen tartuntojen osuus oli 11 prosenttia. Näistä aiheutuneiden jatkotartuntojen osuus oli 2 prosenttia kaikista tartunnoista.

Epidemiatilanne pysynyt suurin piirtein samalla tasolla neljättä viikkoa

Viikolla 2 tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 1689 uutta tapausta, mikä on 136 vähemmän kuin edellisellä viikolla. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 31 tapausta 100 000 asukasta kohden, mikä oli samaa tasoa kuin edellisellä viikolla.

Viimeisen kahden viikon aikana (ajalla 4.1.-17.1.) uusia tapauksia oli 3514, mikä on 112 enemmän kuin sitä edeltävien kahden viikon aikana. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 63 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun se sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla oli 61 tapausta.

Uusista tartunnoista kolmannes todettiin henkilöillä, jotka olivat tartunnan toteamishetkellä karanteenissa. Viikolla 2 vajaa puolet uusista tartunnoista todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella.

Koko maassa uusien tartuntojen tartunnanlähde saatiin selvitettyä lähes 60 prosentissa tapauksista. Tartuntoja todetaan edelleen eniten nuorissa ikäluokissa ja työikäisillä aikuisilla.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 0,75-0,95 (90 % todennäköisyysväli).

Alueellinen tilanne
Alueellinen tilanne

Testausmäärät ovat romahtaneet - rokotukset käynnissä koko maassa

Jo viime vuoden lopulla alkoi näkyä, etteivät ihmiset hakeudu testeihin samaan tahtiin kuin aiemmin. Viikolla 2 koko maassa tehtiin alle 65 000 testiä, kun niitä vielä marras-joulukuussa viikoilla 48-49 tehtiin yli 130 000 viikoittain.

Koronavirusrokotukset ovat käynnistyneet kaikilla erityisvastuualueilla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi päivittäin tietoa rokotusten etenemisestä verkkosivuillaan.

Potilastietojärjestelmien tiedonsiirrossa on vielä monin paikoin puutteita, ja siten todelliset rokotettujen määrät ovat ilmoitettua suuremmat.

Sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrässä ei suurta muutosta

Sairaalahoidon tarve on hieman vähentynyt edelliseen viikkoon nähden: 20.1. sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita oli yhteensä 145. Näistä perusterveydenhuollossa osastohoidossa oli yhteensä 56 potilasta, sairaanhoitopiirien sairaaloissa (erikoissairaanhoidossa) yhteensä 63 potilasta ja tehohoidossa 27 potilasta. Tehohoitoa tarvitsevien potilaiden keski-ikä on hieman noussut: suurin ikäluokka tehohoidossa ovat nyt 60-69-vuotiaat.

Tautiin liittyviä kuolemia oli 20.1.2021 raportoitu 632.

Tilannearvio 21.1.2021

• Joulu ja vuodenvaihde eivät käytettävissä olevan tiedon mukaan ole lisänneet tartuntoja tai sairaalahoidon tarvetta.

• Epidemia ei kasva, mutta uusia tapauksia on runsaasti koko maassa ja sairaalahoidon tarpeen lasku on hidastunut.

• Tartuntoja edelleen eniten nuorissa ikäluokissa ja työikäisillä.

• Vanhimpien ikäryhmien osuus tartunnoista ei nyt kasva: yli 70-vuotiaiden osuus on 7%.

• Tartunnanlähde saatiin selvitettyä lähes 60 prosentissa tapauksista.

• Ulkomaisten ja jatkotartuntojen osuus on noussut 13%:iin.

• Herkemmin tarttuvien ja leviävien virusmuunnosten riski kasvaa.

• Testeihin hakeutuminen on vieläkin aikaisempaa vähäisempää.

• On entistä tärkeämpää hakeutua testiin vähäisimmistäkin oireista, jotta jäljitys ja tartuntaketjujen katkaisu eivät viivästy.

• Monissa Euroopan maissa ja lähialueilla tapausmäärät hyvin korkeat.

• Suomen tilanne on parempi pohjimmiltaan siksi, että noudatammesuosituksia ja rajoituksia, jotka ovat kattavasti käytössä.

Rokotusten edistyminen kohderyhmittäin

1. Teho-osastojen henkilökunta - yli 90% rokotettu

2. Todettuja tai epäiltyjä COVID-19-potilaita hoitavien vuodeosastojen ja päivystysosastojen sekä ensihoidon henkilökunta - yli 80% rokotettu

3. Todettuja tai epäiltyjä COVID-19-potilaita hoitavien infektiovastaanottojen henkilökunta, koronanäytteenottojen henkilökunta ja koronavirusdiagnostiikkaa tekevä laboratoriohenkilökunta - yli 80% rokotettu

4. Iäkkäille henkilöille tarkoitettujen sosiaalihuollon asumispalvelujen ja laitoshoidon tehostetun palvelun toimintayksikköjen eli ympärivuorokautisen hoivan henkilökunta ja asukkaat - valtaosa sairaanhoitopiireistä aloittanut viikolla 2, osa jo rokottanut kaikki

5. Kriittinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö rajatusti kuten esimerkiksielinsiirtoyksikköjen henkilökunta -pieni osa rokotettu

6. Osa kunnista aloittanut jo ikääntyneiden rokotukset – valtaosa viikoilla 4-5

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitävät  tilannekatsauksen, jossa käsitellään tautitilannetta ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti sekä rokotetilannetta. Lisäksi kuullaan katsaus tehohoidon tilanteesta.

Tilannekatsauksessa ovat mukana strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä ja ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:sta sekä anestesiologian ja tehohoidon professori Matti Reinikainen Itä-Suomen yliopistosta/Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.