Pääkirjoitus: Liit­ty­mi­nen Poh­jois-Poh­jan­maa­han tuskin pe­las­tai­si Län­si-Poh­jan syn­ny­tyk­siä

Häiriö: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Tor­nioon suun­ni­tel­laan bio­kaa­su­lai­tos­ta – työl­lis­täi­si noin kym­me­nen hen­kiöä, kaasua saa­tai­siin vuoden 2023 lopulla

Kemi

Torniossa toimiva kehitysyhtiö Business Tornio Oy ja Tornion Energia Oy ovat tehneet alustavan sopimuksen biokaasulaitoksen investointisuunnitelman laatimisesta Tornioon. Mahdollinen investointipäätös tehdään aikaisintaan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Business Tornio hallinnoi Lapin liiton ja kuntien osarahoittamaa Lapin Kaasutaloussuunnitelma –hanketta (EAKR).

Hankkeessa on selvitetty biokaasulaitoksen toimintaedellytyksistä Meri-Lapissa. Bio- ja kiertotalouden konsultointiin erikoistuneen Macon Oy:n toteuttaman selvityksen mukaan biokaasun tuotantolaitos sekä tankkausasemia olisi järkevää ja kannattavaa sijoittaa Meri-Lapin alueelle. Biokaasulaitoksen sijoituspaikaksi on kaavailtu Torniossa sijaitsevan Jäkälän jätekeskuksen aluetta, joka olisi muun muassa ympäristö- ym. lupaprosessien ja pitkälle valmiin infran kannalta potentiaalisin vaihtoehto.

Laitoksen sijoittuminen Jäkälän välittömään läheisyyteen voisi tuoda myös synergiaetuja kaatopaikkatoiminnalle alueella.

Selvityksen tulosten myötä laaditaan investointisuunnitelma ja kartoitetaan potentiaalisia yhteistyökumppaneita sekä käydään tarkemmat neuvottelut kumppaneiden, laitetoimittajien ja alihankkijoiden kanssa. Investointipäätöksen tueksi toteutetaan myös tarkempia lisäselvityksiä ja lupaprosesseihin liittyvää selvitystyötä ja dokumentaatiota.

Tornion Energia Oy:n toimitusjohtaja Merja Nelimarkka pitää biokaasulaitosinvestointia erittäin mielenkiintoisena lisämahdollisuutena yhtiön toiminnan kehittymisen näkökulmasta. Laitosprosesseissa ja nykyisissä yhtiön työtehtävissä on todennäköisesti mahdollisuus löytää synergiaetuja, jotka tukevat yhtiön kannattavuutta pitkällä tähtäimellä.

-Energia-ala on juuri nyt monella tapaa murroksessa ja yhtiön on tärkeä olla tiiviisti mukana uusien mahdollisuuksien rakentamisessa, Tornion Energia Oy:n toimitusjohtaja Merja Nelimarkka tähdentää.

-Lapin Kaasutaloussuunnitelma -hankkeessa tehtyjen toimenpiteiden ja selvitysten osalta nyt käynnistyvä investointisuunnitelman laatimiseen tähtäävä selvitystyö yhdessä Tornion Energia Oy:n kanssa on juuri sellainen askel kohti konkreettisia toimia, johon meidän tulee aina kehittämistyössä pyrkiä, Business Tornio Oy:n toimitusjohtaja Marko Alamartimo toteaa.

Toteutuessaan biokaasulaitosinvestoinnin työllistämisvaikutukset ovat noin 10 henkilöä ja kokonaisinvestoinnin suuruus on tämänhetkisten tietojen mukaan noin 7 miljoonaa euroa.

Tarkempien suunnitelmien, lupien ja valmistelevien töiden arvioidaan vievän aikaa arviolta kesään 2022 saakka ja varsinaisen rakentamisen kaasun tuotannon käynnistäminen vaatii noin 12 kuukautta tarvittavien lupien myöntämisestä.

Tämänhetkisen arvion mukaan biokaasua Torniosta voisi siis valmistua vuoden 2023 lopulla.