Tornion ul­koi­lu­rei­teil­le opas­teet ja reit­ti­mer­kin­nät – rei­tis­töä on mah­dol­li­suus käyttää kesällä vael­lus-, maas­to­pyö­räi­ly ja pol­ku­juok­su­reit­ti­nä

Hankkeelle haetaan EU:n Leader-rahoitusta.

Reitistöllä voi muun muassa vaeltaa.
Reitistöllä voi muun muassa vaeltaa.
Kuva: Veli-Jukka Mustajärvi

Tornion kaupungin ja kylien yhteiset ulkoilureitit saavat yhtenäiset opasteet ja reittimerkinnät maastoon. Myös kylien uimapaikoille tulee opasteet. Ulkoilureittejä on tarkoitus jatkossa kehittää ympärivuotiseen käyttöön niin, että reitistöä on mahdollisuus käyttää kesällä vaellus-, maastopyöräily, ja polkujuoksureittinä.

Tornion ulkoilureiteistä hiihtolatuja on yhteensä 83,5 kilometriä, josta valaistuja latuja on 23,9 kilometriä.


Tornion kaupunki yhteistyökumppaneineen käynnistää hankkeen, jolla toteutetaan Tornion kylien yhteisten ulkoilureittien opasteet ja reittimerkinnät maastoon vuoden 2020 aikana.

Kyseessä on jatkohanke Tornion kylien yhteisten ulkoilureitistöjen kunnostus- ja rakennushankkeelle, jossa rakennettiin uutta ulkoilureitistöä 21 kilometriä, kunnostettiin entisiä reittejä 31 kilometriä ja yhdistettiin niitä uusiin reitteihin välillä Lautamaa–Kantojärvi–Arpela–Karunki.

Opasteet ja maastomerkinnät jäivät puutteelliseksi ja niiden saamiseksi on sidosryhmien kanssa laadittu jatkosuunnitelma.

Hanketta laajennetaan toteuttamalla yhtenäiset opasteet myös muille Tornion kaupungin ulkoilureiteille Kaakamossa, Raumolla, Puuluodossa, Kivirannalla ja Kokkokankaalla.


Suuntaa reitille -hankkeelle haetaan Outokaira tuottamhan ry:n kautta Leader-rahoitusta.

Suunnitelman kustannusarvio 100 000 euroa, josta Leader-rahoituksen osuus on 60 000 euroa, Tornion kaupungin omarahoitusosuus 8 000 euroa ja talkootyön osuus 32 000 euroa.

Tornion kaupunginhallitus hyväksyi suunnitelman 8 000 euron omarahoitusosuuden mukaisena.

Hankkeen kirjanpito hoidetaan Tornion kaupungin taloushallinnon kautta. Kyläyhdistykset hoitavat opasteiden suunnittelun, sijoittamisen ja pystyttämisen maastoon.