Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Tes on työn­te­ki­jän turva

Kokoomus on julkaissut yrittäjyystavoitteensa, eikä se lupaile työntekijöille hyvää. Uuden kikyn sijaan tällä kertaa tuottavuutta halutaan lisätä polkemalla työntekijöiden edustajien, ammattiliittojen neuvottelemia työehtosopimuksia. Tätä ohjelmassa kutsutaan ’’paikallisen sopimuksen laajentamiseksi’’. Itse kutsuisin sitä palkkojen ja työehtojen alas polkemiseksi.

Kokoomus esittää, että palkoista ja työajoista olisi pystyttävä sopimaan työehtosopimuksista poikkeavalla tavalla eli heikentävästi. Nyt paikallista sopimista voi tehdä paremmin kuin työehtosopimukset sanovat. Kun vähimmäispalkkoja eikä monia muitakaan työehtoja ole määritelty lainsäädännössä, tulisi seuraukset olemaan vakavat työntekijöille, erityisesti pienituloisille, naisvaltaisille palvelualoille.

Työpaikoilla neuvotteluasema työntekijän ja työnantajan välillä ei ole tasapainoinen. Esimerkiksi nuoria ja maahanmuuttajia kohdellaan työehtosopimusten vastaisesti monilla työpaikoilla. Kokoomuksen paikallinen sopiminen lisäisi näiden ryhmien hyväksikäyttöä ja lisäisi sanelua yhteisen, työrauhan säilyttävän keskustelun ja sopimisen sijaan.

Työntekijöiden oikeuksien polkemisen sijaan työehtoja ja niiden turvaamista on parannettava. Luottamusmiehen asema on määriteltävä laissa, jotta työpaikkakohtainen edunvalvonta vahvistuu. Lisäksi on annettava ammattiliitoille joukkokanneoikeus, jotta jokaisen työntekijän oikeudet tulevat turvatuksi kaikissa tilanteissa. Palkkavarkauksiin on puututtava ja rangaistuksia sen osalta kovennettava. Työntekijöiden hyvinvointiin on satsattava ja lyhyemmän työajan kokeiluja tuettava.

Hyvinvoivat työntekijät, elämiseen riittävä palkka ja työehtosopimusten noudattaminen ovat aitoja kilpailuvaltteja yrityksille ja lisäävät tuottavuutta. Työehtosopimusten sysääminen syrjään on vain uusi märkä rätti työntekijän naamaan, eikä se tule vahvistamaan työvoiman saatavuutta tai työntekijöiden jaksamista. Emme tarvitse uutta oikeiston kyykytystietä, vaan vahvempaa asemaa työntekijöille.

(vas.)