Ter­vo­lan talous plus­sal­la viime vuonna

Vuonna 2020 Tervolan kunnan taloudenhoito toteutui kokonaisuudessaan talousarviossa ennakoitua paremmin . Tilikauden tulos oli 0,62 miljoonaa euroa ja tilinpäätössiirtojen jälkeinen tilikauden ylijäämä 0,80 miljoonaa euroa. Kertynyt ylijäämä oli 14,82 miljoonaa euroa. Kunnan rahavarat vuoden 2020 päättyessä olivat 7,83 miljoonaa euroa ja lainakanta vuoden 2020 lopussa oli n. 2,88 miljoonaa euroa.

Koronapandemia on vaikutti talouteen myös Tervolassa.  Kuntien talouden vahvistumista selittävät valtion myöntämät kertaluontoiset koronatuet ja kunnallisverojen odotettua parempi kehitys. Tervolassa valtionosuudet olivat muun muassa valtion säästötoimenpiteiden päättymisen ja koronatukien vuoksi 1,68 milj. euroa suuremmat kuin vuonna 2019.

Tilikauden 2020 toimintakulut olivat 24,84 miljoonaa euroa, joka on lähes vuoden 2019 tasolla. Ainoastaan henkilöstökulut nousivat 0,41 miljoonalla palkankorotuksista johtuen. Palvelujen ostoihin käytettiin 0,30 milj. euroa vähemmän kuin viime vuonna.

Suurin selittävä tekijä on erikoissairaanhoidon kustannusten laskeminen noin 0,60 miljoonalla eurolla, joka osittain johtunee koronatilanteen aiheuttamasta erikoissairaanhoidon vähentyneestä kysynnästä.

Tervolan kunnan investointimenot vuonna 2020 olivat 0,97 miljoonaa euroa, joka oli 1,70 miljoonaa euroa suunniteltua vähemmän. Investointituloja ei ollut. Suurin investointimenojen alittumiseen vaikuttanut tekijä oli terveyskeskuksen uudisrakennushankkeen viivästyminen.

Sosiaali- ja terveystoimen rakennushankkeen suunnittelua jatkettiin, mutta varsinaisia rakennustöitä ei ehditty aloittaa.