Tenon ka­las­tus­sään­nön tar­kis­tuk­set tuovat hel­po­tus­ta las­ten­las­ten kanssa ka­las­ta­mi­seen – poik­keus­olot voivat vai­kut­taa lupien myynnin aloit­ta­mi­seen

-
Kuva: olli Miettunen

Valtioneuvosto antoi tänään asetuksen Tenon kalastussääntöön ensi kaudelle tehtävistä tarkistuksista. Muutos lasten lupakäytännössä tuo helpotusta kalastukseen lastenlasten kanssa.  Muutos koskee tulevan kesän kalastusta.

Muut muutokset kalastussääntöön ovat vähäisiä, maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa kerrotaan.