Tähtijuttu: Saa­ri­se­län uuden pol­ku­juok­su­ta­pah­tu­man rei­til­lä piti muistaa sulkea po­ro­ai­ta ja odottaa ka­ve­rei­ta

Kuvakertomus: Ensin soi huu­li­harp­pu, ja sitten varsat as­te­li­vat raadin eteen

Teat­te­rin keinoin polkuja työ­elä­mään - Kemissä alkavan Tu­le­vai­suus­sa­fa­ri-työ­pa­jan ta­voit­tee­na on auttaa työn ja kou­lu­tuk­sen ul­ko­puo­lel­le jää­nei­tä nuoria löy­tä­mään oma tiensä

Nuorten tulevaisuususko on ollut koetuksella jo pidempään, ja maailman nykytilanne lukuisine kriiseineen voi aiheuttaa ahdistusta ja epävarmuutta tulevaisuudesta. Myös työelämän murros nopeasti muuttuvassa maailmassa voi vaikeuttaa oman tulevaisuuden hahmottamista ja valintojen tekemistä.

Viime vuonna alkanut Lasten ja nuorten säätiön Tulevaisuussafari -hanke pyrkii lisäämään nuorten uskoa omiin mahdollisuuksiinsa ja tulevaisuuteensa, sekä avaamaan uusia näkökulmia työelämään tulevaisuustyöpajan sekä yritysvierailujen avulla. Ainutlaatuinen pilottihanke on käynnissä kolmella paikkakunnalla: Kemissä, Oulussa ja Kajaanissa. Työpaja on tarkoitettu työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville alle 30-vuotiaille nuorille, jotka vielä miettivät, mitä tulevaisuudessa haluaisivat tehdä. Kemissä työpajan toteuttaa kaupunginteatteri, ja sen taiteilijaohjaajina toimivat Laura Nuuttila ja Ida Teeri.