Rovaniemen sijoitussotkut: Ro­va­nie­men kau­pun­ki va­lit­taa ho­vi­oi­keu­teen Heli Vä­li­kan­kaan ja Jussi Päk­ki­län tuo­miois­ta

Kuusamon Suurpetokeskus: Eläimiä ei voida siirtää Kor­kea­saa­ren, Ranuan tai Ähtärin eläin­tar­hoi­hin – pe­las­ta­vat­ko Eu­roo­pan eläin­tar­ha­jär­jes­tö ja vien­ti­lu­pa?

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

Tavoite eri­tyi­ses­ti tyt­tö­jen aut­ta­mi­ses­ta kar­kaa­mas­sa – Vä­li­me­ren maiden lei­reil­tä Suomeen siir­re­tyt pää­asias­sa poikia

Suomen tulevissa turvapaikanhakijoissa on yhä vähän tyttöjä. Kuvan henkilöt, jotka osoittivat mieltään lähellä Morian leiriä, eivät liity juttuun.
Suomen tulevissa turvapaikanhakijoissa on yhä vähän tyttöjä. Kuvan henkilöt, jotka osoittivat mieltään lähellä Morian leiriä, eivät liity juttuun.
Kuva: DIMITRIS TOSIDIS

Valtaosa eli 68 Suomeen jo siirretyistä Välimeren alueen turvapaikanhakijoista on poikia. Maahanmuuttoviraston (Migri) tietojen mukaan tyttöjä näissä Suomeen tulleissa turvapaikanhakijoissa on huomattavasti vähemmän eli 15.

Kaiken kaikkiaan Välimeren alueen turvapaikanhakijoita on siirretty Suomeen yhteensä 88.

Heistä viisi on täysi-ikäisiä yksinhuoltajaäitejä.

Migrin turvapaikkayksikön tulosalueen johtajan Mikko Montinin mukaan luvuissa näkyy Kreikassa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden sukupuolijakauma.

Kreikassa olevista alaikäisistä turvapaikanhakijoista noin 90 prosenttia on poikia.

– Tästä syystä emme ole saaneet pidettyä sukupuolijakaumaa tasaisena, vaikka juuri tämän vuoksi priorisoimme tyttöjä. Kaikki lapset ovat kuitenkin haavoittuvassa asemassa, Montin sanoo.

Yksinhuoltajaäitien mukana tulleista lapsista enemmistö on Migrin tietojen mukaan tyttöjä.

Presidenttikin esitti toiveensa

Suomessa on toivottu turvapaikanhakijoiksi tyttöjä.

Esimerkiksi tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi alkuvuonna (22.2.) television Ykkösaamussa, että Suomen olisi autettava erityisesti suurimmissa vaikeuksissa olevia eli pieniä lapsia ja tyttöjä.

Hän lisäsi, että tämä on yleinen kanta, koska presidentti ei tiedä millaisia lapsia leireillä on.

Lähes kaikki Suomeen Välimeren alueelta yksintulleista turvapaikkaa hakevista alaikäisistä pojista on kansalaisuudeltaan afganistanilaisia.

Yksitoista sisältyy 175:n kiintiöön

Marinin hallituksen alkuvuonna tekemän päätöksen mukaan Suomi voi vastaanottaa enintään 175 haavoittuvassa asemassa olevaa turvapaikanhakijaa Välimeren alueelta eli Kreikasta, Kyprokselta, Maltalta ja Italiasta.

Päätös koski ensisijaisesti lapsia sekä yksinhuoltajaperheitä, jotka tulevat erityisen heikon turvallisuustilanteen maista.

Migrin mukaan Suomeen tulijoista on nyt hyväksytty yhteensä 129. Valinnat tehdään Kreikan Suomelle tekemän esityksen pohjalta.

Sisäministeriö kertoi viime viikolla, että Suomi vastaanottaa 11 ilman huoltajaa olevaa alaikäistä turvapaikanhakijaa tulipalon tuhoamalta Morian leiriltä Lesboksen saarelta Kreikasta.

Nämä henkilöt sisältyvät 175:n tulijan kiintiöön, josta 11 otetaan Suomeen nyt nimenomaan Morian alaikäisten joukosta.

Suojelupoliisi selvittää

175:lle erityisen haavoittuvassa asemassa olevalle Suomeen siirrettäville turvapaikanhakijalle tehdään suojelupoliisin selvitys.

– Myös Morian leiriltä siirrettävien ilman huoltajaa olevien alaikäisten osalta Kreikka esittää asiakirjat Maahanmuuttovirastolle, joka päättää hakijoiden siirtämisestä yhteistyössä suojelupoliisin kanssa. Jos hakijoista tarvitaan tarkempaa tietoa, Suomella on mahdollisuus saada lisätietoa esimerkiksi pyytämällä kuulemaan hakijaa jostain tietystä seikasta tarkemmin, sisäministeriön johtava asiantuntija Kukka Krüger selvittää.

Krüger kertoo, että Kyproksen ja Maltan kanssa keskustellaan parhaillaan seuraavien hakijoiden siirtoajankohdasta.

Fakta

Lapsia ja yksinhuoltajaperheitä

Suomen hallitus sopi helmikuussa, että Kreikassa, Kyproksella, Maltalla ja Italiassa sijaitsevilta leireiltä voidaan hakea Suomeen 175 turvapaikanhakijaa.

Välimeren siirtolaisuuskriisi kärjistyi taas viime viikolla, kun tulipalo tuhosi Lesboksen saarella sijaitsevan Morian siirtolaisleirin.

Siellä olleet ihmiset ovat sen jälkeen majoittuneet taivasalle tai telttoihin. Leirillä ja sen ympäristössä asui noin 12 000 ihmistä.

Saksa on kehottanut EU-maita ottamaan vastaan turvapaikanhakijoita tulipalossa tuhoutuneelta Morian leiriltä.

Suomi on päättänyt ottaa Moriasta 11 ilman huoltajaa olevaa alaikäistä turvapaikanhakijaa.