pääkirjoitus: Suomen, Ruotsin ja Norjan kuu­lu­mi­nen puo­lus­tus­liit­toon vah­vis­taa myös poh­joi­sen tur­val­li­suut­ta – toimiva suhde Ve­nä­jään on yhä mah­dol­li­nen

Tilaajille

Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan vaali meni Ro­va­nie­mel­lä uusiksi – kuusi jäsentä eivät olleet vaa­li­kel­poi­sia

Tarkastuslautakunnan kokoonpano muuttui Rovaniemellä melkoisesti, kun maanantaina kokoontunut kaupunginvaltuusto totesi, että peräti kuusi siihen valittua jäsentä ja varajäsentä eivät olleet vaalikelpoisia. Nämä kuusi ovat kaupungin työntekijöitä tai vastuullisessa tehtävässä liiketoimintaa harjoittavassa yhtiössä.

Valtuusto oli elokuussa valinnut lautakuntaan kaupungin työntekijöinä toimivat  Rauno Rantaniemen (kesk.), Kaisu Huhtalon (kesk.), Liisa Helinin (ps.)  ja Anitta Ylitörmäsen (kesk). Valtuusto katsoi, ettei myöskään kuntayhtymän palveluksessa oleva Tarja Suopajärvi (vihr.) ole vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan.