pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen yritys rat­kais­ta van­hus­hoi­van epä­koh­dat hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sel­la epä­on­nis­tui ja pahensi alan on­gel­mia – nyt hyvät neuvot ovat kalliit

kolumni: Koirasi osaa sen, mistä saatat vain haa­veil­la

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 5: Eevi, Reino, Piija ja Kek­ko­nen

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Tak­so­no­mia­luo­ki­tus uhkaa kes­tä­vää met­sä­ta­lout­ta

Keskusta vastusti EU:n taksonomialuokitusta. Tämä saatiin kovan väännön kautta myös Suomen viralliseksi kannaksi. Taksonomialuokituksella tarkoitetaan kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmää, jonka pyrkimyksenä on ohjata rahoitusta vihreisiin hankkeisiin. Käytännössä niiden määrittely on ideologista, jopa mielivaltaista.

Merkillepantavaa on, että EU:n komissio rikkoo taksonomiasääntelyllä myös läheisyysperiaatetta vastaan. Läheisyys- eli subsidiariteettiperiaatteen mukaan julkisen päätöksenteon pitäisi tapahtua ensisijaisesti mahdollisimman lähellä päätöksenteon kohdetta ja käsitellä siten mahdollisimman alhaisella byrokratian tasolla. Vaikka taksonomia on vahvan suosituksen luontoinen luokitus, eikä se periaatteessa estä tekemästä investointeja luokituksen piiriin kuulumattomiin investointikohteisiin, on se vahva viesti sijoittajille.