pääkirjoitus: Sodan pelko on turha, Venäjä ei ole hyök­kää­mäs­sä Suomeen

kolumni: Pes­si­mis­ti tietää, että kesä meni jo – on jo aika stres­sa­ta tulevaa talvea

Kolumni

Tai­teel­le an­net­tiin näkyvä rooli

-
Kolumni

Tornion peruskorjatussa kaupungintalossa taiteelle on annettu merkittävä ja näkyvä rooli. Kaupungintaloon on ripustettu Aineen taidemuseon kokoelmista koottu teoskokonaisuus nimeltään Ajan ja kulttuurin kerroksia. Teoksia on kaupungintalon kaikissa kerroksissa; henkilökunnan ja talossa vierailevien ilona eri kerrosten auloissa ja käytävillä sekä neuvotteluhuoneissa. Näyttelyyn valikoitujen teosten taiteilijoista merkittävä osa on torniolaisia, mutta mukana on myös muita pohjoissuomalaisia sekä Pohjois-Pohjanmaalta kotoisin olevia taiteilijoita.

Teosvalintojen lähtökohtana ovat olleet kussakin kerroksessa sijaitsevat kaupungin palvelut. Kirjaimellisten tulkintojen sijaan tavoitteena on ollut avata teosten ja kerroskohtaisten toimintojen välille keskusteluyhteys ja siten tarjota uusia väyliä arjen ja taiteen kohtaamiselle.

Työhön ja asumiseen liittyvät aiheet tulevat esiin 3. kerroksessa, jonka toimintoihin kuuluvat asumiseen ja työllisyyteen liittyvät palvelut. 4. kerroksen palvelut liittyvät mm. koulutukseen, joten teosvalinnoissa keskitytään ihmisenä olemisen pohdintaan ja yhdessä toimimisen tematiikkaan. Pohjoisessa elämiseen ja työskentelemiseen liittyvät teemat jatkuvat 5. kerroksessa, jossa tarjotaan työllisyyteen liittyviä palveluita. Rakentamiseen sekä ihmisen ja ympäristön suhteeseen liittyvät teemat ovat esillä kuudennessa ja seitsemännessä kerroksessa. Kahdeksannen kerroksen viestintä- sekä hallinto- ja kehittämispalvelujen tiloihin on ripustettu teoksia, jotka haastavat katsomaan toisin. Sekä ulospäin katsominen, että itsetutkiskelu ovat olennaisia kasvun ja kehityksen askelia.  10. kerroksen kokoustiloissa ollaan muutoksen kohtaamisen äärellä.

Ajan ja kulttuurin kerroksia –kokonaisuuden kaikki teokset ovat Aineen taidemuseon kokoelmasta, lukuun ottamatta ala-aulassa sijaitsevaa Wäinö Aaltosen pronssiveistosta Tanssijatar. Teos on hankittu Tornion kaupungin kokoelmaan 60-luvun puolella ja se sijoitettiin aikanaan vastavalmistuneeseen kaupungintaloon. Vuonna 2019 Tanssijatar otti varaslähdön remonttievakkoon ja tuli Aineen taidemuseoon esille Jaettu Ilo -näyttelyyn. Kyseessä oli Veli Aineen 100-vuotisjuhlavuotta varten koottu näyttely, joka otti keskiöön keräilijän ajatuksen siitä, miten tärkeää on kokea taidetta yhdessä. Nyt Tanssijatar on palannut omalle paikalleen kaupungintaloon ja jatkaa muiden teosten kanssa Veli Aineen perintöä, taiteen jaettua iloa.

Teosvalintojen lähtö-kohtana ovat olleet kussakin kerroksessa sijaitsevat kaupungin palvelut.