Politiikka: "Työe­lä­mäs­sä voidaan tehdä paljon mie­len­ter­vey­den tu­ke­mi­sek­si"- mi­nis­te­ri vie­rai­li Me­ri-La­pis­sa

Jääkiekko: Ruotsin mestari Luulaja piti RoKille op­pi­tun­nin: maalit 11–0, tor­jun­nat 13–71

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Syyt­tä­jän tut­kin­ta Ka­jaa­nin po­lii­si­ase­man ti­lois­sa jär­jes­te­tyn voi­man­käyt­tö­har­joi­tuk­sen ta­pah­tu­mis­ta on val­mis­tu­nut – am­pu­ma-aset­ta ei ollut muun­net­tu har­joi­tuk­sen edel­lyt­tä­mäl­lä ta­val­la, myös pat­ruu­nat vääriä

Harjoituksessa ammuttiin kohti kohdehenkilönä toiminutta konstaapelia ja tämä sai ampumavamman käteensä.

Harjoituksessa ammuttiin kohti kohdehenkilönä toiminutta konstaapelia ja tämä sai ampumavamman käteensä.
Harjoituksessa ammuttiin kohti kohdehenkilönä toiminutta konstaapelia ja tämä sai ampumavamman käteensä.
Kuva: Susanna Eksymä

Syyttäjän tutkinta Kajaanin poliisiaseman tiloissa järjestetyn voimankäyttöharjoituksen tapahtumista on valmistunut.

Poliisiasemalla järjestettiin keskiviikkona 19. helmikuuta työvuorolistan mukainen johdettu voimankäyttöharjoitus. Harjoituksessa ammuttiin kohti kohdehenkilönä toiminutta konstaapelia ja tämä sai ampumavamman käteensä.

Esitutkinnassa saatiin selville, ettei harjoituksessa käytettyä ampuma-asetta ollut muunnettu harjoituksen edellyttämällä tavalla. Harjoituksessa ei myöskään käytetty siihen tarkoitettuja patruunoita.

Vastuukouluttajaa ja ampuma-asetta käyttänyttä poliisimiestä epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta, vaaran aiheuttamisesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Asia siirtyy syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjäalueelle.

Poliisilaitos teki tapahtuneesta ilmoituksen, minkä perusteella valtakunnansyyttäjän toimistossa päätettiin aloittaa asiassa esitutkinta.