Mainos

Syksy tuo tul­les­saan uusia psy­ko­te­ra­peut­ti­kou­lu­tuk­sia – ha­ku­ai­ka me­neil­lään

Oulun yliopistossa pyritään vastaamaan pohjoisen psykoterapeuttitarpeeseen uusin koulutuksin. Yliopiston koulutussuunnittelijan mukaan tarve on suuri.

Koulutussuunnittelija Kristiina Simojoen mukaan on tärkeää, että Oulun yliopisto tarjoaa psykoterapeuttikoulutuksia monipuolisesti.
Koulutussuunnittelija Kristiina Simojoen mukaan on tärkeää, että Oulun yliopisto tarjoaa psykoterapeuttikoulutuksia monipuolisesti.

Oulun yliopistossa alkaa ensi syksynä 3,5-vuotinen perhe- ja paripsykoterapeuttikoulutus. Sen lisäksi Oulun yliopiston koulutustarjonta kattaa myös muita psykoterapiamuotojen koulutuksia: trauma-, psykodynaaminen/psykoanalyyttinen, kognitiivinen ja integratiivinen psykoterapia.

“Aloitamme yleensä aina heti uuden tietyn suuntauksen koulutuksen, kun edellinen loppuu. Pyrimme vastaamaan erityisesti pohjoisen psykoterapeuttitarpeeseen, mutta järjestämme koulutuksia myös muualla Suomessa, esimerkiksi Helsingissä, Tampereella ja Lahdessa”, Oulun yliopiston koulutussuunnittelija Kristiina Simojoki kertoo.

“Kaikki psykoterapeuttikoulutuksemme täyttävät Valviran vaatimukset; koulutuksen suorittaneet ovat oikeutettuja hakemaan Valviralta psykoterapeutin ammattinimikettä”, psykoterapeuttikoulutusten vastuuhenkilö, lastenpsykiatri Päivi Lindholm lisää.

Psykoterapia edistää toimintakykyä

Psykoterapia on vuorovaikutuksellinen hoitomuoto. Sen tavoitteena on auttaa ihmisiä, joilla on mielenterveyden häiriöitä tai psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia, jotka ilmenevät mielessä, kehossa tai ihmissuhteissa. Psykoterapia pyrkii poistamaan ja lievittämään noita ongelmia ja niistä aiheutuvaa haittaa, lisäämään itsetuntemusta sekä edesauttamaan toimintakyvyn paranemista ja omaehtoista selviytymistä.

Psykoterapeuttikoulutuksen tarjoajana Oulun yliopiston juuret ulottuvat 1980-luvulle saakka. Pitkään koulutuksia järjestettiin vain muutama kerrallaan. Vuonna 2011 voimaan tulleen asetuksen myötä kaikki psykoterapeuttikoulutukset siirtyivät järjestettäviksi yhteistyössä yliopistojen kanssa.

“Tuon jälkeen olemme toteuttaneet yli 30 psykoterapeuttikoulutusta. Määrä perustuu terveydenhuollon kentän tarpeeseen. Tarve koulutuksille on suuri, ja halukkaita koulutukseen tulijoita on”, Simojoki toteaa.

“Tällä hetkellä meillä on käynnissä kymmenen koulutusta, syksyllä alkaa neljä uutta. Ensi vuonna aloitetaan kuusi koulutusta, joista kaksi on kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksia.”

Lindholmin mukaan sillä, että kaikki psykoterapeuttikoulutukset tulivat yliopistojen järjestettäviksi, taataan opintojen laatu.

“Aiemmin koulutuskenttä oli kirjava, asetus on yhtenäistänyt sitä.”

“Oulun yliopiston tarjoamat psykoterapeuttikoulutukset antavat opiskelijalle ammatillisen osaamisen ja menetelmiä mielenterveyden häiriöiden kuntoutukseen”, Oulun yliopiston psykoterapeuttikoulutusten vastuuhenkilö Päivi Lindholm sanoo.
“Oulun yliopiston tarjoamat psykoterapeuttikoulutukset antavat opiskelijalle ammatillisen osaamisen ja menetelmiä mielenterveyden häiriöiden kuntoutukseen”, Oulun yliopiston psykoterapeuttikoulutusten vastuuhenkilö Päivi Lindholm sanoo.


Psykoterapian saatavuudessa isot alueelliset erot

Psykoterapeuttikoulutus antaa valmiudet mielenterveyden häiriöiden psykoterapeuttiseen kuntoutukseen. Kelan tukemaa psykoterapiaa on mahdollista saada silloin, kun häiriöt ovat luonteeltaan pitkäkestoisia tai toistuvia ja ne vaikuttavat toimintakykyyn tai sosiaalisiin suhteisiin.

OYS:n erikoisvastuualueella psykoterapian saatavuudessa on merkittäviä eroja, Päivi Lindholm harmittelee.

“Nykytilanteessa psykoterapia ei ole kaikkien saatavilla.”

“Psykoterapiaan ohjaamista tulee edeltää asianmukaiset arviot psykoterapiatarpeesta ja eri psykoterapiamuotojen eli yksilö- ja ryhmäpsykoterapioiden sekä perhe- ja paripsykoterapian mahdollisuuksista. Psykoterapia ei ole kaikille oikea kuntoutusmuoto”, Lindholm toteaa.

Avoimuus vähentää stigmaa

Oulun yliopiston tarjoamaan koulutukseen sisältyy teoria- ja menetelmäopetuksen lisäksi käytännön psykoterapiatyötä, Kristiina Simojoki kertoo.

“Koulutukseen kuuluu myös opiskelijan oma psykoterapeuttinen prosessi”, Päivi Lindholm lisää.

“Psykoterapeuttina toimiessa on oleellisen tärkeää, että on riittävästi tutustunut omaan itseensä ja on kokemus siitä, mitä on olla psykoterapiassa. Keskeistä on kyetä rakentamaan luottamuksellinen suhde potilaaseen.”

Korona on tuonut myös psykoterapeuttikoulutukseen arvokkaan kokemuksen etäyhteyksien mahdollisuuksista.

“Sitä kokemusta voidaan hyödyntää ennen kaikkea siitä näkökulmasta, miten palvelua olisi mahdollista tuottaa alueille, joissa psykoterapeutteja ei ole saatavilla”, Lindholm pohtii.

Nykyaikana psyykkisestä kuormittuneisuudesta ja mielenterveyden häiriöistä puhutaan selvästi avoimemmin kuin ennen. Lindholm ja Simojoki toteavat, että yhteiskunnassamme on silti vielä paljon matkaa siihen, ettei niihin liittyen tarvitsisi pelätä leimautumista.

“Nykynuoret ovat avoimia. Heillä ei liity suurta stigmaa terapiassa käyntiin”, Simojoki sanoo.

Syksyllä alkavan perhe- ja paripsykoterapeuttikoulutuksen hakuaika päättyy 31.5.2021. Kesällä avautuu haku myös vuonna 2022 alkaviin koulutuksiin.

Koulutuskuvaukset ja hakukelpoisuusvaatimukset löytyvät Oulun yliopiston sivuilta osoitteesta https://www.oulu.fi/fi/joy/teemat/psykoterapeuttikoulutus.

-