Suu­kos­kel­le ra­ken­ne­taan uusi silta

Suukosken uuden sillan rakentaminen maantiellä 926 Tervolassa on aloitettu tällä viikolla. Työt käynnistyivät valmistelutöillä ja kiertotien rakentamisella.

Kevään aikana vanha silta puretaan ja uuden sillan rakennustyöt aloitetaan heti, kun vanha silta on purettu. Kulkuyhteys Suukosken Keitaalle säilyy rakentamisen aikana, mutta liittymän paikka muuttuu.

Suukosken uusi silta rakennetaan nykyiselle paikalle noin 1,5 metriä korkeammalle kuin nykyinen, pois purettava silta. Uuden sillan pituus on 57 metriä ja leveys kahdeksan metriä.

Sillan rakentaminen yhteydessä maantietä parannetaan noin 300 metrin matkalla. Hankkeen tarkoituksena on parantaa maantien 926 liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta.

Urakoitsijana toimii Skanska Infra Oy. Sillan kustannusarvio on 1,5 miljoonaa euroa.

Uusi silta valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Työt haittaavat jonkin verran liikennettä.