Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Tilaajille

Suo­si­tut moot­to­ri­kelk­ka­urat saavat ar­voi­sen­sa kun­nos­tuk­set Lapissa – Sa­vu­kos­kel­la urat on kun­nos­tet­tu vii­mek­si lähes 30 vuotta sitten

Vanhat jätkänmerkit ovat jo osittain lahonneet ja kadonneet.

Metsähallitus Luontopalvelut ja Savukosken kunta ovat saaneet moottorikelkkaurien kunnostustyöt hyvään vauhtiin.

Peruskorjaus aloitettiin syksyllä Savukosken kylältä lähtevien kelkkaurien merkitsemisellä ja raivaamisella.