jääkiekon mm: Jukka Jalonen luottaa Suomen pe­li­ta­van jau­ha­van lopulta voiton – "Kyllä me läh­de­tään siitä, että kun 60 minsaa on tau­lus­sa, me ollaan pa­rem­pia"

tulvat: Kaa­re­su­van­nos­sa tulviva Muo­nion­jo­ki saattaa kat­kais­ta Ruotsin ra­ja­tien maa­nan­tai­na tai tiis­tai­na

Suomi tukee ke­hit­ty­vien maiden ve­ro­tus­ky­kyä Af­ri­kas­sa – "Maat me­net­tä­vät joka vuosi enemmän ve­ro­tu­lo­ja kuin saavat ke­hi­ty­sa­pua"

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin (sd.) mukaan monikansallisten yritysten aggressiivisen verosuunnittelun takia kehittyvät maat menettävät verorahojaan


Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) kertoo, että Suomi kaksinkertaistaa rahoituksensa kehittyvien maiden verotuskyvyn vahvistamiseksi vuoteen 2022 mennessä.
Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) kertoo, että Suomi kaksinkertaistaa rahoituksensa kehittyvien maiden verotuskyvyn vahvistamiseksi vuoteen 2022 mennessä.
Kuva: Arttu Laitala

Suomi kaksinkertaistaa rahoituksensa kehittyvien maiden verotuskyvyn vahvistamiseksi vuoteen 2022 mennessä. Tuki suunnataan erityisesti Afrikkaan.

Verotukseen annetaan kehitysapua, jotta köyhät maat voivat jatkossa rahoittaa entistä suuremman osan kehitystarpeistaan omista verotuloistaan. Kehittyvien maiden verojärjestelmät ovat usein heikkoja. Valtaosa maiden työvoimasta ja yrityksistä toimii epävirallisessa taloudessa, verorekisterien ulkopuolella. Lisäksi monikansallisten yritys­ten aggressiivinen verosuunnittelu uhkaa erityisesti kehittyvien maiden mahdollisuuksia kerätä verotuloja.

– Kehitysmaat menettävät laittomien rahavirtojen ja aggressiivisen verosuunnittelun takia joka vuosi enemmän verotuloja kuin saavat kehitysapua, sanoo kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) ulkoministeriön tiedotteessa.

Kehitysvaroilla tuettavien yritysten verovastuullisuutta vahvistetaan

Afrikan maat ovat ryhtyneet toimiin pysäyttääkseen verotulojen virran pois omasta käytöstä, ja Suomi haluaa Skinnarin mukaan tukea niitä työssä.

Suomen uusi "Verotus ja kehitys" -toimintaohjelma 2020–2023 tähtää kehittyvien maiden verotuskyvyn vahvistamiseen ja kehitysyhteistyövaroin tuettavien yritysten verovastuullisuuden varmistamiseen. Tavoitteena on myös kehittyvien maiden äänen saaminen kuuluviin kansainvälisissä neuvottelupöydissä.

Suomen Verohallinto jatkaa yhteistyötä Tansanian kanssa

Suomi laajentaa yhteistyötään Afrikan verohallintojen kattojärjestön ATAFin (African Tax Administration Forum) kanssa. Suomen Verohallinto jatkaa yhteistyötään Tansanian kanssa, ja laajentaa yhteistyötään myös muihin Afrikan maihin.

Kehitysyhteistyövaroin tuettavilta yrityksiltä edellytetään läpinäkyvää maakohtais­ta tilinpäätös- ja verotietojen rapor­tointia.

Suomi rahoittaa myös afrik­kalaisten kansalaisjärjestöjen yhteistyötä vero-oikeudenmu­kaisuuden edistämiseksi. Pyrkimyksenä on tuoda halli­tuksia, tutkijoita ja kansalais­toimijoita yhteen vahvistamaan verokulttuuria Afrikassa ja puo­lustamaan Afrikan maiden yhtei­siä kantoja globaalin veropolitii­kan kysymyksissä.