PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Suomi elää yhä met­säs­tä

EU:n ilmastopakettiesityksessä on paljon korjattavaa ennen kuin se voidaan hyväksyä. Ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.) painotti metsien monimuotoisuutta Ylen a-studiossa (14.7.).

Suomen metsänhoito perustuu metsäntutkimuslaitoksen asiantuntemukseen. Metsänhoidolliset toimenpiteet ovat olleet oikeita ja tutkittuun tietoon perustuvia. Puuntuotannollisesti suurin kestävä hakkuumahdollisuus on 84,3 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta vuodessa ja se tulee edelleen nousemaan.