Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Suo­mes­sa tut­ki­taan vuo­sit­tain kym­me­niä ih­mis­sa­la­kul­je­tus­ta­pauk­sia – Asian­tun­ti­ja: ih­mis­kaup­pa on kan­sain­vä­li­seen huu­me­kaup­paan ver­rat­ta­va bisnes

Rajavartiolaitoksen asiantuntijan mukaan Englannin ihmissalakuljetustapauksen tapahtuminen Suomessa on parista syystä epätodennäköisempää kuin Englannissa.

Suomen rajalla otetaan vuosittain kiinni yli sata laittomasti maahan yrittävää henkilöä, jotka pyrkivät maahan itsenäisesti. Arkistokuva.
Suomen rajalla otetaan vuosittain kiinni yli sata laittomasti maahan yrittävää henkilöä, jotka pyrkivät maahan itsenäisesti. Arkistokuva.

Suomessa tutkitaan vuosittain kymmeniä törkeitä laittoman maahantulon järjestämiseen liittyviä juttuja. Asia selviää Rajavartiolaitoksen tilastoista.

Huippuvuodet olivat 2015 ja 2016, jolloin tutkintaan päätyi vuosittain yli viisikymmentä tapausta.

Vuoden 2016 jälkeen törkeän maahantulon järjestämisen tapaukset ovat laskeneet lähes samalla tasolle kuin ne olivat 2010-luvun alussa.

Tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä Rajavartiolaitos on tutkinut 17:ää törkeää laitonta maahantulon järjestämistä ja 55:tä laittoman maahantulon järjestämistä.

Ihmissalakuljetus nousi keskiviikkona puheenaiheeksi, kun Englannissa rekan kontista löytyi 39 kuollutta kiinalaista.

"Hyvin suurista rahasummista puhutaan"

Laittoman maahantulon takana on Rajavartiolaitoksen tilanne- ja riskianalyysiyksikön päällikön Marko Saareksin mukaan usein rikollisjärjestöt. Tapausten päätekijöitä on hyvin vaikea saada kiinni, koska he eivät toimi yleensä Suomesta käsin.

– Ongelma on sama kuin huumekaupassa: vaikka takavarikossa onnistutaan, huumeorganisaation johtoon on vaikea päästä kiinni, Saareks sanoo.

Rikollisjärjestöt myös kehittävät jatkuvasti uusia keinoja sujuttaa ihmisiä maasta toiseen.

– Vain mielikuvitus on rajana salakuljetuskeinojen kehittelyssä.

Saareks kertoo, että ihmisiä on pyritty salakuljettamaan Suomeen muun muassa hankkimalla heille viisumeita tapahtumiin, joita ei ole olemassakaan.

Ihmissalakuljetusta voidaan estää tehokkaalla rajavalvonnalla. Keskeisessä osassa on myös eri maiden viranomaisten tekemä yhteistyö, jonka tarkoituksena on vaihtaa tietoja ihmissalakuljetuksen järjestäjistä ja heidän tekotavoistaan.

Ihmissalakuljetus on laajuudessaan kansainväliseen huumekauppaan verrattavissa olevaa toimintaa, sanoo Saareks.

– Hyvin suurista rahasummista puhutaan.

Englannin tapaus on epätodennäköinen Suomessa

Suomessa ei ole paljastunut yli kymmeneen vuoteen tapausta, jossa ihmisiä olisi yrittänyt tulla Suomeen EU:n ulkorajojen yli rekan konttiin piiloutuneina. Vuonna 2017 Saimaan-kanavalla matkanneesta huvialuksessa löytyi 17 jemeniläistä.

Salakuljetusyrityksen kaksi päätekijää saivat hovioikeudessa neljän sekä kahden ja puolen vuoden ehdottomat tuomiot.

Tapauksen tutkinnassa selvisi, että aiemmin ainakin 70 jemeniläistä oli saapunut huvialuksissa Venäjältä Saimaan-kanavaa pitkin Suomeen.

Saareksen mukaan 39 kiinalaisen hengen vaatineen salakuljetustapauksen sattuminen Suomessa on huomattavasti epätodennäköisempään kuin Englannissa.

– Ensinnäkin rekkaliikenteen määrät Suomeen eivät ole samaa luokkaa kuin Englantiin. Jos Suomeen saapuu konttiin piiloutuneena, se tapahtuisi Venäjän kautta ja Venäjän puolella on suhteellisen tehokas valvonta.

Riskiä pienentää myös se, että Suomi kuuluu Schengen-alueeseen, toisin kuin Englanti. Tämän takia kontissa Schengen-alueelle matkustaneiden ihmisten olisi mahdollista poistua kontista muualla Euroopassa ja jatkaa matkaansa Suomeen muilla kulkuneuvoilla.

Schengen-alue on muodostettu helpottamaan vapaata liikkumista Euroopassa, eikä alueeseen kuuluvien maiden rajoilla tehdä rajatarkastuksia.

"Laiton maahantulo on ollut melko rauhallista"

Suomen rajalla otetaan vuosittain kiinni yli sata laittomasti maahan yrittävää henkilöä, jotka pyrkivät maahan itsenäisesti. Suurin osa heistä saapuu lentokoneella Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

– Yleisesti voi sanoa, että EU-alueen ulkopuolelta Suomeen kohdistuva laiton maahantulo on ollut viime vuosina melko rauhallista verrattuna Välimeren alueeseen.

Poikkeuksena tästä olivat vuodet 2015 ja 2016, jolloin laittomien maahantulijoiden määrät nousivat tuhannen paikkeille. Heistä suurin osa tuli Suomen ja Venäjän välisen rajan yli.

Saareksin mukaan Suomeen yritetään tulla muun muassa väärennettyjen tai toiselle henkilölle myönnettyjen matkustusasiakirjojen avulla.

Jonkun verran Suomeen yritetään tulla laittomasti Itärajan rajanylityspaikkojen kautta ja niiden ulkopuolisia maastorajoja ylittämällä.

Fakta

Laiton maahantulo Suomeen

Rajavartiolaitoksen tilastojen mukaan viime vuonna Suomessa tutkittiin 22:ta törkeää laittoman maahantulon järjestämistä ja 66:ta laittoman maahantulon järjestämistä.

Törkeitä laittoman maahanmuuton järjestämisen tapauksia oli vuonna 2017 tutkinnassa 17; 2016, 68; 2015, 52; 2014, 19; 2013, 16 ja 2012, 6.

Laittoman maahantulon järjestämisen tapauksia oli vuonna 2017 yhteensä 38; 2016, 230; 2015, 201; 2014, 102 ja 2013, 90 ja 2012, 66.

Suomen rajalla on otettu kiinni tänä vuonna syyskuuhun mennessä 142 ulkomaalaista laitonta maahantulijaa. Vuonna 2018 tapauksia oli 152; 2017, 151; 2016, 1 153; 2015; 806 ja 2014, 94.

Kymmenen viime vuoden aikana Suomessa on tutkittu vuosittain lähinnä yksittäisiä ihmiskauppaan ja törkeään ihmiskauppaan liittyviä tapauksia.