Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Tilaajille

Suomen Yrit­tä­jien kysely: Pai­kal­li­nen so­pi­mi­nen kan­nus­tai­si uuden työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­ses­sa

Puolet tuoreeseen kyselyyn vastanneista yrittäjistä on sitä mieltä, että paikallisen sopimisen lisääminen kannustaisi palkkaamaan uusia työntekijöitä. Toiseksi vaikuttavimpana keinona uusien työpaikkojen luomisessa pidettiin työntekijän palkkaamiseen tarkoitettua taloudellista tukea.

Asiat käyvät ilmi Suomen Yrittäjien teettämästä kyselystä. Kantar TNS Oy:n tekemään kyselyyn vastasi hieman yli tuhat suomalaista pk-yrittäjää joulukuun kahden ensimmäisen viikon aikana.