Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Asuntokauppa: Myy­tä­vien asun­to­jen määrä putosi Ro­va­nie­mel­lä – vanhaa oma­ko­ti­ta­loa ei laiteta myyn­tiin, jos tar­jol­la ei ole uu­dem­paa asun­toa, johon vaihtaa

Pääkirjoitus
Tilaajille

Suomen elä­ke­jär­jes­tel­mä on pää­piir­teit­täin hyvä, mutta mak­su­jen nosto tai etuuk­sien leik­kaus on ajan oloon edessä

Käsi ylös, jos tunnet edes pääpiirteittäin Suomen eläkejärjestelmän. Kovin moni käsi ei luultavasti nouse, vaikka asia koskettaa meitä kaikkia.

Mutta ei huolta. Suomen eläkejärjestelmä on rakennettu vuosien saatossa kolmikantaisesti työntekijöiden, työnantajien ja poliittisen järjestelmän huolellisessa yhteisessä valmistelussa. Ulkopuolisilta ulkomaisilta asiantuntijoilta on lisäksi aika ajoin tilattu arvio siitä, miten järjestelmä toimii.