Koronaseuranta: Kemin Hepolan kou­lus­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen tiis­tai­na, Ro­va­nie­mel­lä on ollut mah­dol­li­nen yö­ker­ho­al­tis­tu­mi­nen Pahassa Kur­jes­sa

Analyysi: Kit­ti­lä-teat­te­rin jat­koil­la – kä­rä­jä­oi­keu­des­sa poh­di­taan taas Kit­ti­län viime vuosien kään­tei­tä

Tilaajille

Suomeen huu­mei­den käyt­tö­huo­nei­ta ja yli­an­nos­tuk­sen vas­ta­lää­ket­tä ko­tei­hin? – Päih­de­työn asian­tun­ti­ja: "Kuol­leet eivät tee elä­män­ta­pa­muu­tos­ta"

THL:n työryhmä hahmottelee Suomen mallia huumekuolemien ehkäisemiseksi. Konkreettiset esitykset lähtevät haittojen vähentämisestä. Työryhmä selvittää muun muassa käyttöhuoneita ja yliannostusten hoitoon tarkoitetun lääkkeen jakamista kotiin.

Suomen huumeongelmaa kuvaa se, että täällä sekakäyttö on yleistä ja meillä huumeisiin kuollaan nuorena.
Suomen huumeongelmaa kuvaa se, että täällä sekakäyttö on yleistä ja meillä huumeisiin kuollaan nuorena.
Kuva: Veera Rahtula

Huumeiden käyttöhuoneet voisivat vähentää huumekuolemien määrää pitkällä aikavälillä.

Käyttöhuoneiden teho huumehaittojen vähentämisessä perustuu siihen, että turvallisen käyttöpaikan lisäksi käyttöhuoneet ovat paikka, jossa päihderiippuvaiset saavat palveluita, kuten sosiaali- ja terveyspalveluita sekä terveysneuvontaa.