Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

Kolumni: Turha kuolema herätti ruot­sa­lai­set

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Stuk: Ol­ki­luo­to 3:sta löytyi hyvin mer­kit­tä­vä vika – Rik­ki­näi­siä vent­tii­le­jä ja suun­nit­te­lu­puut­tei­ta hä­tä­ge­ne­raat­to­ris­sa

Ydinpolttoaineen latausta ei viivästytä pelkästään koronakriisi. Stukin valvontaraportin mukaan laitoksen paineistimen venttiilit olivat rikki jo tiiveyskokeessa. Huhtikuussa voimayhtiö viestitti, että projektin etenemiseen liittyisi epävarmuutta lähinnä koronatilanteen vuoksi.


Tähän OL3:n reaktorialtaaseen pitäisi ladata ydinpolttoaine, kun viranomainen myöntää siihen luvan. Vuonna 2005 aloitetusta rakennushankkeesta tulisi samalla ydinlaitos. Kuva viime heinäkuulta.
Tähän OL3:n reaktorialtaaseen pitäisi ladata ydinpolttoaine, kun viranomainen myöntää siihen luvan. Vuonna 2005 aloitetusta rakennushankkeesta tulisi samalla ydinlaitos. Kuva viime heinäkuulta.
Kuva: Kari Suni

Olkiluodon rakenteilla olevasta kolmosyksiköstä (OL3) on löytynyt edelleen merkittäviä vikoja ja puutteita.

Ydinpolttoaineen lataus näyttää näin ollen siirtyneen muidenkin syiden kuin vain koronaviruksen vuoksi.

Teollisuuden Voima (TVO) jätti huhtikuun alkupuolella polttoaineen latausta koskevan lupahakemuksen. Tuolloin yhtiö kertoi, että lataus ei laitostoimittaja Areva-Siemens-konsortion mukaan onnistu suunnitellusti vielä kesäkuussa, mikä siirtänee edelleen myös sähköntuotannon alkamista.

Projektin etenemiseen liittyi TVO:n mukaan "merkittävää epävarmuutta" erityisesti koronatilanteen vuoksi.

– Koronavirusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi on OL3 EPR -työmaalla tehty merkittävissä määrin toimenpiteitä, joilla on pyritty minimoimaan pandemiariskin vaikutukset liiketoimintaan, yhtiö viestitti huhtikuussa.

Säteilyturvakeskuksen (Stuk) valvontaraportista käy kuitenkin ilmi, että latauksen viivästymisestä ei voi syyttää pelkästään koronakriisin työmaalle aiheuttamia pulmia.

Venttiilin kara poikki ja säröjä toisissa

Yksi vikakohde liittyy reaktorin primääripiirin ylipainesuojaukseen.

Paineistimessa on kolme varoventtiiliä, joiden on tarkoitus rajoittaa liiallista paineen nousua. Näitä puolestaan ohjaavat mekaaniset ohjausventtiilit.

Venttiileille tehtiin keväällä tiiveyskoe, jossa yhden ohjausventtiilin todettiin vuotavan. Venttiiliä avattaessa kävi ilmi, että sen kara oli poikki. Kahdessa muussa ohjausventtiilissä havaittiin lisäksi säröjä.

– Havaittu vika on hyvin merkittävä, sillä kyseessä on reaktorin pääkiertopiirin painerajapinnassa oleva laite, joka kuuluu laitoksen korkeimpaan turvallisuusluokkaan, sanoo OL3-käytönvalvontapäällikkö Iiro Paajanen Stukista Lännen Medialle.

– Paineistimen varoventtiiliyksiköiden on toimittava luotettavasti

Vaurioituneet venttiilit on toimitettu Saksaan tarkempiin tutkimuksiin. Asian selvittäminen on edelleen kesken.

– Stuk tarkastaa ennen ydinpolttoaineen latausluvan myöntämistä, että vaurioihin johtaneet syyt on selvitetty asianmukaisesti ja että korjaavat toimenpiteet on tehty hyväksytysti, Stukin kolmannesvuosiraportti huomauttaa.

Paineistimeen liittyy muitakin pulmia, sillä esimerkiksi sen yhdyslinjan liiallista värähtelyä on yritetty ratkaista jo pari vuotta.

Värähtelyongelmaan pureutuvien teknisten toimenpiteiden toteutus on kesken, ja suurin osa ongelmaan liittyvistä aineistoista on edelleen Stukin käsittelyssä.

Lisävaatimuksia muun muassa onnettomuusohjeistukseen

Stukin tarkastusten perusteella yksikön hätädieselgeneraattoreissa on puolestaan suunnittelupuutteita.

Nämä koskevat lähinnä järjestelmän laitteiden ja osien mitoitusvirheitä. Esimerkiksi moottorien jäähdytysnesteen liityntäpalkeissa on ilmennyt käyttöönottokokeissa säröilyä.

– Tämä on merkittävä puute, Paajanen toteaa.

Kaikki ydinvoimayksikön käyttöä koskevat ohjeetkaan eivät olleet ainakaan vielä huhtikuun lopussa riittävän valmiit ydinpolttoaineen latausta varten.

Stuk on esittänyt uusia vaatimuksia muun muassa vakavaa onnettomuutta koskevasta ohjeistosta sekä laitosautomaation häiriötilanteiden hallinnasta.

Polttoaineen lataus on ydinvoimalan rakentamisessa erittäin merkittävä rajapyykki. Se tekee laitoksesta ydinlaitoksen, vaikka sähköntuotanto alkaakin vasta myöhemmin.

OL3:n ensimmäinen polttoaine-erä kuljetettiin laitospaikalle Eurajoelle talvella 2018.

Päivitetty klo 21.13: Lisätty Stukin Iiro Paajasen kommentit sekä muokattu otsikkoa vastaavasti. Lisäksi korjattu tiiveyskoetta koskeva yksityiskohta.

Tausta

Luottoluokitus laski, riittävätkö varat?

OL3-laitoksen toimittava Areva-Siemens -konsortio ilmoitti huhtikuussa, että se päivittää projektiaikataulua sitten, kun koronapandemian vaikutuksista saadaan lisää tietoa.

Viime joulukuussa toimittaja ennakoi, että polttoaine olisi saatu ladattua jo kesäkuussa. Säännöllinen sähköntuotanto olisi alkanut maaliskuussa 2021.

Uutta aikataulua ei ole vielä kerrottu.

Huhtikuun alkupuolella Teollisuuden Voima (TVO) kertoi, että Areva on aloittanut "toimenpiteiden kartoittamisen" projektin rahoituksen turvaamiseksi yhdessä muiden osapuolten kanssa.

Viikkoa myöhemmin luottoluokittaja Standard & Poor laski TVO:n pitkäaikaisen luottoluokituksen tasolta BB+ tasolle BB.

Luokittaja arvioi, että viivästys polttoaineen latauksessa lisää OL3-projektin kustannuksia.

Lisäviive kasvattaa luokittajan mukaan myös riskiä siihen, että Arevalla ei olisi riittävästi varoja huolehtia kahden vuoden takuuajasta ja kaikista muista vastuistaan.

TVO puolestaan arvioi, että sen jo muutenkin korkea velkaisuus voi viivästyksen vuoksi kasvaa entisestään.

OL3:n piti alkuperäisen aikataulun mukaan valmistua vuonna 2009.