pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Sofia Jannok alm­mu­han ođđa skearru

Ruoŧa sápmelaš artista Sofia Jannok dulko amerihkálaš Bon Iver-musihkkajoavkku ođđa skearrus “Vacker Dálvi”. Ovddit skearu almmuheamis lea gollán dál njeallje jagi

Vacker Dálvi -skearus leat golbma lávlaga maid Jannok lea buvttadan ovttas Björn Pettersson Thuuriin. Son lávlu sáme- ja ruoŧagillii. Jannok lea bádden bihtáid Thuuri studios Duollaváris, Gironis.

– Mun ledjen bargame skearuin, muhto orui lossát. Lei guovvamánnu, olgun -25 buolašceahki ja mus unnán energiijá. Seamma viesus gos láigohin studio ja bargen musihkain, orui maiddái nubbi musihkar Henrik Niva, čállá Jannok.