Tilaajille

So­dan­ky­län työl­li­syy­den hoidon uu­dis­tuk­ses­ta löytyi kor­jat­ta­vaa: "Tie­dot­ta­mi­nen asiak­kail­le ei täysin on­nis­tu­nut"

Sodankylän kunnan oma työpajatoiminta käynnistyy 15. huhtikuuta. Muutos tuo taloudellista etua, talous- ja hallintojohtaja vakuuttaa.

Työllisyyden hoidon keskittäminen kokonaan Seita-säätiöltä Sodankylän kunnalle on herättänyt paljon keskustelua. Valtuutetuille järjestettiin asiasta info viime torstaina. Tilaisuus pidettiin ennen valtuuston kokousta suljetuin ovin. Sodankylän talous- ja hallintojohtaja Tarja Lempeä kertoo, että siinä käytiin läpi asiaan liittyvää päätöksentekoa.

Työllisyyden hoidon keskittäminen kokonaan Sodankylän kunnan omaksi toiminnaksi on osa syyskuussa hyväksyttyä talouden tasapainottamisohjelmaa. Aiemmin kunta on vastannut lakisääteisesti monesta työllistämiseen liittyvästä tehtävästä, mutta se on myös hankkinut monia palveluita, kuten kuntouttavaa työtoimintaa ostopalveluna Seita-säätiöltä.