Mainos

Sinua tar­vi­taan! "Haas­tan ja roh­kai­sen hoi­to­alal­le kou­lut­tau­tu­nei­ta päi­vit­tä­mään osaa­mis­taan", tsemp­paa sai­raan­hoi­ta­ja Kuk­ka-Maa­ria Kes­ki­ta­lo

Lapin ELY-keskuksen ja TE-palvelujen koordinoimana Lappia-Koulutus Oy toteuttaa työvoimakoulutuksena Hoitotyön täydennyskoulutuksen verkossa lähihoitajille ja sairaanhoitajille, jotka ovat työttömänä tai työttömyys-/lomautusuhan alla.

Koronapandemian poikkeustilanne on asettanut merkittäviä haasteita terveydenhuollon resurssien riittävyyteen. Lapin ELY-keskuksen ja TE-palvelujen koordinoimana Lappia-Koulutus Oy toteuttaa työvoimakoulutuksena Hoitotyön täydennyskoulutuksen verkossa lähihoitajille ja sairaanhoitajille, jotka ovat työttömänä tai työttömyys-/lomautusuhan alla.

Koulutukseen hakeutuvien työnhaku tulee olla voimassa TE-toimistossa. Koulutukseen voi osallistua eri puolilta Suomea. Työssä oppimisen työpaikka haetaan oman kiinnostuksen ja työllistymis-toiveiden mukaan oman paikkakunnan sosiaali- ja terveysalojen toimijoilta.

– Lapin TE-palveluista otettiin meihin yhteyttä ja esitettiin kiireellinen toive Hoitotyön täydennyskoulutuksen järjestämisestä. Ilman muuta tartuimme tähän aloitteeseen! Hoitotyön täydennyskoulutuksella Lappia voi vaikuttaa siihen, että reservissä olevat lähihoitajat ja sairaanhoitajat pääsevät osaamisen päivittämisen kautta töihin ja varmistamaan työvoiman riittävyyttä poikkeusolojen keskellä, kertoo Lappia-Koulutus Oy:n koulutuskoordinaattori Mirva Petäjämaa.

Täydennyskoulutuksella osaamisen päivitystä ja valmiuksia palata työelämään

– Hoitotyön täydennyskoulutuksen tavoitteena ja keskeisenä sisältönä on antaa lähihoitajille ja sairaanhoitajille päivitettyä osaamista hoito- ja huolenpitotyöhön sekä valmiuksia kotihoidon ja palveluasumisen asiakkaiden toimintakyvyn tukemiseen ja elämän laadun edistämiseen, kertoo Lappian sosiaali- ja terveysalan lehtori Anna-Leena Junes-Herala.

Oppilaitoksen ovet eivät avaudu epidemia-aikana, mutta lehtori Anna-Leena Junes-Herala toivottaa opiskelijat tervetulleiksi verkko-opetuksen sähköiseen oppimisympäristöön.
Oppilaitoksen ovet eivät avaudu epidemia-aikana, mutta lehtori Anna-Leena Junes-Herala toivottaa opiskelijat tervetulleiksi verkko-opetuksen sähköiseen oppimisympäristöön.

Junes-Herala kertoo, että lukujärjestys on viimeistelyjä vaille valmis. Hoitotyön täydennyskoulutus käynnistyy verkko-opetuksella. Koulutuksen viisi ensimmäistä viikkoa koostuu teoriaopetuksesta ja itsenäisestä opiskelusta. Teoriaopinnot toteutetaan verkkoluentoina ja -tehtävinä maanantaista keskiviikkoon ja itsenäisenä opiskeluna torstaisin ja perjantaisin. Työpaikalla tapahtuva oppiminen aloitetaan juhannuksen jälkeisellä viikolla ja koulutuksen päätöspäivä on 28.7. Työpaikat ovat suhtautuneet erittäin myönteisesti työvoimakoulutuksen oppimispaikkakyselyihin. Korona-poikkeustilanteesta huolimatta työpaikoilla on soviteltu opiskelijoille oppimispaikkoja.

Junes-Herala korostaa, että on erittäin tärkeää, että opiskelijat ovat läsnä verkko-opetuksessa ja osallistuvat aktiivisesti.

– Verkko-opiskelussa ja -oppimisympäristöissä yhteisöllinen oppiminen, ryhmäytyminen ja vuorovaikutus ovat aivan yhtä tärkeitä kuin lähiopetuksessakin.  Jos taustalla on työttömyys tai muutoin poissaolo alan töistä, on ammatillisen kehittymisen rinnalla tärkeää työskentely toisten opiskelijoiden kanssa. Opettajalta ja toisilta opiskelijoilta saatu ohjaus ja tuki omien vahvuuksien esille tuomiseen ja kehittämisalueiden vahvistamiseen on todella tärkeää, painottaa Junes-Herala.

Opetuksen uudet tuulet innostavat opiskelemaan

Kemiläinen sairaanhoitaja Kukka-Maaria Keskitalo hakeutui Hoitotyön täydennyskoulutukseen hankkimaan ammatillisen osaamisensa ja taitojensa päivitystä.

– Oman osaamisen päivittäminen ja alan opetuksen uudet tuulet kuten verkko-opiskelu kiinnostivat. Se on ollut mielenkiintoista ja mahdollistaa töissä käymisen opiskelun ohella. Itsenäinen opiskelu on vaatinut itseohjautuvuutta ja välillä on pitänyt potkia itseään opintoihin. Uudenlaiseen oppimiseen, itseohjautuvuuteen ja tiedon hankintaan saa vertaistukea opiskelukavereilta. Ryhmässä työskentely kehittää ja antaa tukea ja valmiuksia työyhteisössä toimimiseen. Opettajilta on saanut tämän hetkistä tietoa ja ryhmässä toimiminen ja keskustelu on avannut asioita ja antanut uusia ulottuvuuksia työhön.

"Kannatan ja kannustan kaikkia opiskelemaan", tsemppaa Kukka-Maaria Keskitalo.
"Kannatan ja kannustan kaikkia opiskelemaan", tsemppaa Kukka-Maaria Keskitalo.

Opiskelusta saa voimaa ja rohkeutta toimia uudella tavalla

– Omakohtaisesti sanoisin, että ikä tuo haasteita, mutta antaa myös tietynlaista rohkeutta käsitellä asioita laajasti, inhimillisesti ja kokonaisuuksia hahmottaen, mikä on hoitoalalla tärkeää. On hyvä osata hoitaa esimerkiksi haavaa, mutta kuntouttavaan työotteeseen kuuluu ihminen kokonaisuudessaan. Siten voimme motivoida ihmistä toimimaan ja omaehtoiseen toimintaan.

Ei kannata heittää hukkaan saatua koulutusta

Kukka-Maaria Keskitalon koulutus on loppusuoralla. Hän on Sauvosaaren sairaalassa työssä oppimassa, jonka jälkeen täydennyskoulutus päättyy.

– Minut otettiin hyvin vastaan ja tietoa ja ohjausta saa aina. Sauvosaaren sairaalassa on monialaiset hoitopalvelut ja nyt epidemia-aikana hoidetaan myös potilaita, jotka eivät tarvitse erikoissairaanhoitoa. Poikkeustilanteessa työskenteleminen on ollut haasteellista ja vaatii kaikilta voimavaroja niin henkisesti kuin fyysisestikin. Vaativuudesta huolimatta opiskelukokemus on ollut positiivinen. Suosittelen koulutusta kaikille, jotka miettivät oman osaamisensa päivittämistä. Näinkin lyhyellä jaksolla se kannattaa. Vahvuuksia itsestään voi löytää eri alueilta, eri ikäkausina. Kannatan ja kannustan, tsemppaa Kukka-Maaria Keskitalo kaikkia opiskelemaan.

Lähihoitaja Raisa Ukonaho toimii opiskelijavastaavana ja myös Kukka-Maaria Keskitalon työssä oppimisen ohjaajana Sauvosaaren sairaalassa, jossa toimii kaksi osastoa.

– Lähihoitajan ja sairaanhoitajan työt ovat osastoillamme erittäin monipuolisia ja siksi myöskin otollinen paikka työharjoitteluun. Otamme työssä oppimaan tasapuolisesti sekä lähihoitaja- että sairaanhoitajaopiskelijoita, yleensä kahdeksan opiskelijaa yhtaikaa. Haluamme varmistaa, että kaikki opiskelijat saavat tarvitsemaansa ohjausta. Hoidamme muun muassa erikoissairaanhoidosta tulleita potilaita, jotka sitten kotiutetaan meiltä. Opiskelijoille tämä on varmasti hyvin antoisa paikka ja mielekäs oppimisen kannalta. Yleensä opiskelijat pääsevät hyvin sisään osaston toimintaan ja osa myös työllistyy meille myöhemmin. 

– Tavoitteenamme on, että opiskelijat oppivat ja viihtyvät meillä. Toivomme, että he tulevat meille avoimin mielin, hyvällä asenteella ja innolla oppimaan uutta. Hyvälle opiskelijalle löytyy valmistumisen jälkeen lähes aina töitä, rohkaisee Raisa Ukonaho opiskelijoita ja toivottaa tervetulleeksi oppimaan. 

Infoboksi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

  • Ammattiopisto Lappia, koulutuspäällikkö Johanna Antinoja, puh. 050 310 9445
  • lehtori Anna-Leena Junes-Herala, puh. 050 310 9450
  • Lappia-Koulutus Oy, koulutuskoordinaattori Mirva Petäjämaa, puh. 040 705 3184

Tutustu koulutukseen tarkemmin täältä >>>

-