Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Tilaajille

"Seu­raam­me THL:n ja vi­ran­omais­ten oh­jeis­tuk­sia" – So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lien val­mis­te­lu jatkuu

Viikko ennen juhannusta pidettävällä festivaalilla olisi edessään 35. vuosi. Kaikki kutsusut vieraat ovat ottaneet kutsun vastaan. Festivaalin ohjelmisto on tarkoitus julkaista toukokuussa.

Sodankylän elokuvajuhlien valmistelut jatkuvat Suomen ja maailman poikkeusoloista huolimatta. Festivaalin toiminnanjohtaja Ari Lehtola kertoo, että valmisteluja jatketaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ja viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti.

Aluehallintovirastot kieltävät yli 500 hengen yleisötilaisuudet sekä sisä- että ulkotiloissa uuden koronaviruksen aiheuttaman infektion leviämisen ehkäisemiseksi toukokuun loppuun saakka. Sodankylän elokuvajuhlat järjestetään perinteisesti viikkoa ennen juhannusta, eli tänä vuonna 10.–14. kesäkuuta.