Seuraa suoraa lä­he­tys­tä Saa­me­lais­kä­rä­jien jär­jes­täy­ty­mis­ko­kouk­ses­ta tästä -ko­kouk­ses­sa neu­vot­te­lu­tau­ko ja eri­mie­li­syyt­tä ku­vaus­oi­keuk­sis­ta heti alussa

Saamelaiskäräjät kokoontuu torstaina Inariin järjestäytymään viime syksyn vaalien jäljiltä uutta nelivuotista toimikautta varten.

Valinta on tärkeä, sillä puheenjohtajiston tulisi edustaa kaikkia saamelaisia sekä omassa maassa että naapureissa ja myös maailmalla.

Kokouksen alussa syntyi keskustelua siitä saako tilaisuutta kuvata. Tilaisuudessa on dokumenttikuvausryhmä ja suoratoistokuvausryhmä. Anu Avaskari halusi, että häntä ei näkyisi kuvausryhmän kuvissa ja pyysi neuvottelutaukoa asian selvittämiseksi.

Kokouksessa alkoi neuvottelutauko 10.59

Suoratoisto kokouksesta: