uimarannat: Si­ni­le­vä­kau­si on alkanut La­pis­sa­kin – ha­vain­to­ja etenkin Pe­rä­me­ren ran­ni­kol­ta

pääkirjoitus: Hy­vin­voin­ti­alueen pitää olla valmis puolen vuoden päästä – joh­ta­ja­va­lin­nat ovat työl­lis­tä­neet eikä ra­di­kaa­lei­hin muu­tok­siin tunnu olevan aikaa

Tilaajille

Sel­vi­tys: Maa­seu­tu­ra­has­ton hank­keil­la on po­si­tii­vis­ta vai­kut­ta­vuut­ta lap­pi­lais­ten elämään – Lapissa yleis­hyö­dyl­li­sil­le hank­keil­le myön­net­tiin tukia vuosina 2014–2020 yh­teen­sä 32,8 mil­joo­naa euroa

Kittilän Kallossa asennettiin valokuitukaapelia Kallon kyläverkko-osuuskunnan toimesta kesällä 2020. Talkootöissä Rami Kulppi (edessä) Julius Raappana (oik.) ja Risto Takanen.
Kittilän Kallossa asennettiin valokuitukaapelia Kallon kyläverkko-osuuskunnan toimesta kesällä 2020. Talkootöissä Rami Kulppi (edessä) Julius Raappana (oik.) ja Risto Takanen.
Kuva: Pekka Aho

Lapissa on selvitetty maaseuturahaston tukien vaikuttavuutta arjen sujuvuuden, ihmisten kokeman hyvinvoinnin sekä viihtyvyyden näkökulmasta aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI Publicin tekemällä selvityksellä.

Lapissa myönnettiin vuosina 2014–2020 yleishyödyllisille kehittämishankkeille yhteensä 32,8 miljoonaa euroa. Selvityksessä otettiin huomioon kuitenkin huomioon vain ne hankkeet, jotka olivat päättyneet viimeistään 31. joulukuuta 2020. Tällaisille hankkeille myönnettiin rahoitusta yhteensä 22,5 miljoonaa euroa.