Pääkirjoitus: Pan­de­mia ja Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ovat jät­tä­neet il­mas­ton­muu­tok­sen var­joon­sa – pla­neet­tam­me elin­kel­poi­suus on yhä uhat­tu­na

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Lentopallo: Pe­run­gan Poikien lii­ga­tai­val jatkuu sit­ten­kin – vii­mei­sen il­ta­päi­vän tukijat rat­kai­si­vat, että kai­vat­tu 55000 euroa saatiin kasaan

Tilaajille

San­tas­por­tin kyl­py­län läm­pi­mis­tä al­tais­ta löytyi le­gio­nel­la­bak­tee­ria – asiak­kai­ta ei ole tiet­tä­väs­ti sai­ras­tu­nut

Santasportin kylpylän lämpimistä altaista Rovaniemellä on löytynyt legionellabakteeria. Bakteeri löydettiin altaista tarkastusten yhteydessä perjantaina, kertoo Santasportin toimitusjohtaja Juha Seppälä .

Kylpylä tiedotti tiistaina, että legionellabakteeri löydettiin matkanjärjestäjän vuositarkastukseen liittyvässä erityisessä näytteenotossa. Siinä tutkitaan erityisesti legionellabakteerin esiintymistä kiinteistön vesijärjestelmässä.