Kolumni: Taide on lää­ket­tä moneen pulmaan

Hukkumiset: Joka toisen huk­ku­mi­sen taus­tal­la piilee suo­ma­lai­sil­le tyy­pil­li­nen sairaus

Tilaajille

Sai­raus­pois­sa­olois­ta tulee yh­teis­kun­nal­le yli viiden mil­jar­din kus­tan­nus vuo­sit­tain, mutta niiden vä­hen­tä­mi­seen on keinoja

Terveystalon ja Kevan selvitysten mukaan sairauspoissaolot aiheuttavat miljardikustannukset vuosittain. Varsinkin mielenterveyden ongelmat ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttavat pitkittyviä poissaoloja. Yhtä henkilötyövuotta kohti sairauspoissaolokulut ovat yrityksissä reilut 2 500 euroa vuosittain.

Työntekijöiden sairauspoissaoloissa nousevat esille mielenterveysongelmat ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

Molempiin auttaisi ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, todetaan Terveystalon Tekemättömän työn vuosikatsauksessa.