Mainos

Sääs­tä­mäl­lä voi va­rau­tua ta­lou­den töys­syi­hin tai to­teut­taa unel­miaan

Minkälaisia vaihtoehtoja on, jos palkasta onnistuu saamaan esimerkiksi 30-100 euroa kuukaudessa säästöön? LähiTapiola Lapin palveluneuvojat Iida Nevasalmi ja Emmi Ylikoski vinkkaavat eri keinot.

Budjetointi auttaa oman talouden hallinnassa. Säästää voi myös hyvän päivän varalle, Iida Nevasalmi muistuttaa.
Budjetointi auttaa oman talouden hallinnassa. Säästää voi myös hyvän päivän varalle, Iida Nevasalmi muistuttaa.

Vanhan viisauden mukaan säästämisessä kaikkein vaikeinta on aloittaminen. Käytännössä säästäminen alkaa, kun omat tulot ylittävät kuukausittaiset menot. Aluksi voi tavoitella, että verojen jälkeen tilille maksetusta palkasta jäisi joka kuukausi säästöön 5-10 prosenttia. Esimerkiksi 2 000 euron nettopalkasta tämä tarkoittaisi 100 – 200 euroa.

- Monesti asiakkaat kertovat, että ei ole mistä säästää. Budjetointi eli omien tulojen ja menojen läpivalaisu kuitenkin auttaa tarkastelemaan omaa taloutta ja kulutustottumuksia. Euro tai kaksi on päivässä pieni raha, mutta pitkällä tähtäimellä pienistä puroista syntyy suuri virta. Säästäminen onkin pitkäjänteistä työtä, muhkeat saldot eivät synny yhdessä yössä. Vakuutus- ja rahastosäästämisessä alkuun pääsee jo 30 euron kuukausisummalla, kertoo LähiTapiola Lapin palveluneuvoja Iida Nevasalmi ja kannustaa kaikkia säästämisen ja sijoittamisen pariin.

Miten aloittaa säästäminen? Kokeile säästölaskurilla ja osallistu arvontaan!
Säästäminen on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä. Sinnikkyys palkitaan ja nälkä kasvaa syödessä, vähän niin kuin remontoimisessa, innokas remontoija ja sisustaja Emmi Ylikoski vertaa.
Säästäminen on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä. Sinnikkyys palkitaan ja nälkä kasvaa syödessä, vähän niin kuin remontoimisessa, innokas remontoija ja sisustaja Emmi Ylikoski vertaa.

LähiTapiolan viime keväänä teettämästä Arjen katsaus –kyselystä ilmenee, että useilla lappilaisilla kotitalouksilla on vaikeuksia selvitä menoistaan, jos heidän kuukausitulonsa supistuisivat edes sadalla eurolla.

- Tämä on hälyttävää ja tekee säästämisen tarpeellisuuden ihan ilmiselväksi. Ei säästämisellä kuitenkaan aina tarvitse varautua vain pahan päivän varalle, vaan säästää voi myös unelmien toteuttamiseksi, Nevasalmi muistuttaa.

- Meillä on tehty säästämisestä helppoa, sillä kuukausisäästäjäkin saa käyttöönsä varainhoidon palvelut, jossa ammattilainen hoitaa sijoituspäätökset asiakkaan puolesta. Näin kynnys säästämisen aloittamiselle on matalalla, LähiTapiola Lapin palveluneuvoja Emmi Ylikoski puolestaan jatkaa.

- Kanssasijoittamiseen kuuluu myös se, että sijoitamme asiakkaiden varat kuten omamme. Sijoittaminen on osa vakuutustoimintaa; niin kauan kuin olemme vakuuttaneet, olemme myös sijoittaneet.

Vaikka sijoittamisesta ja säästämisestä puhutaan paljon, voi vaihtoehtojen runsaus hämmentää. Helpon ja turvallisen tilisäästämisen rinnalle kannattaa etsiä tuottavampia vaihtoehtoja, sillä nyt erittäin matalien korkojen aikana tilin tuotto jää olemattomaksi. Kun inflaation ottaa huomioon, tilillä säästäjän säästöt itse asiassa hupenevat ostovoiman supistumisen seurauksena.

Tutustutaan seuraavaksi Nevasalmen ja Ylikosken johdolla pitkäjänteiselle kuukausisäästäjälle sopiviin vaihtoehtoihin.

1) Vakuutussijoittaminen. Sijoitusvakuutukset yhdistävät säästämisen ja henkivakuutuksen ja sopivat erityisesti pitkäjänteiseen ja joustavaan säästämiseen ja sijoittamiseen. Vakuutussäästämisellä voidaan esimerkiksi varautua omaan vanhuuteen ja ansiotulojen loppumiseen tai unelmien hankintojen toteuttamiseen. Sijoitusvakuutuksen avulla voi säästää vaivattomasti itselleen tai läheisilleen.

LähiTapiolan Sijoitusvakuutuksen etuna on laaja ja kilpailukykyinen sijoituskohdevalikoima. Sijoituskohteiksi voi valita yhden tai useita LähiTapiola Henkiyhtiön muodostamia sijoitussalkkuja sekä LähiTapiolan ja Seligson & Co:n sijoitusrahastoja. Laajan hajautuksen varainhoitosalkut mahdollistavat laajan ja tehokkaan omaisuusluokkahajautuksen kohteisiin, joihin piensijoittajien on muuten vaikea päästä. Sijoituskohteina käytetään perinteisten korko- ja osakesijoitusten lisäksi esimerkiksi kiinteistö-, pääoma-, ja vaihtoehtoisia sijoituksia.

Sopimuksen sisällä asiakas voi muuttaa sijoitussuunnitelmaa, kuten vaihtaa kuukausisäästön sijoituskohdetta tai tehdä säästön siirtoja kohteesta toiseen ilman myyntivoiton verotuksen realisoitumista. Kertynyt tuotto verotetaan vasta, kun varoja nostetaan ulos sopimuksesta.

2) Rahastosijoittaminen. Rahastosijoittamisessa useilta eri säästäjiltä kerätään varoja sijoitusrahastoon. Sijoitusrahaston salkunhoitaja hoitaa rahaston varoja asiakkaiden puolesta. Rahaston sijoituskohteena voi olla esimerkiksi osakkeita tai korkosijoituksia tai yhdistelmärahastossa molempia.

Rahastojen riskitasot ja tuotto-odotukset vaihtelevat suuresti riippuen siitä mihin varat on sijoitettu. Rahastojen hyötynä on helppouden lisäksi hyvä hajautus, sillä yhdessä rahastossa saattaa olla vaikkapa 30 eri yhtiön osakkeita. LähiTapiolan korko-, yhdistelmä- ja osakerahastojen minimisijoitussummat alkavat 30 eurosta eikä merkintä- tai lunastuspalkkiota peritä. Kuukausittaiset sijoitukset voi automatisoida tekemällä toistuvan maksun omalta pankkitililtä rahastoon esimerkiksi palkkapäivänä. Kuukausisäästäjän kannattaa tutustua rahastojen sisällön ja tuotto-odotusten lisäksi myös rahastojen kuluihin. Kaikki tiedot löytyvät rahasto- ja avaintietoesitteestä lahitapiola.fi/rahastot.

3) Suorat osakesijoitukset. Osakesäästämisessä säästäjä ostaa yksittäisten yhtiöiden osakkeita perehdyttyään niihin, joko suoraan tai osakesäästötilin kautta. Säästämismuoto sopii erityisesti niille, jotka ovat kiinnostuneita perehtymään tarkasti sijoituskohteisiinsa, haluavat tehdä sijoituspäätökset itse ja sietävät osakesijoittamiseen liittyvää riskiä.

Palkasta rahaa sivuun siirtävän kuukausisäästäjän kannalta haastavaa osakesijoittamisessa on, että kaupankäyntikuluista johtuen osakkeita ei kannata yleensä ostaa aivan pienellä kertasummalla. Alkuun päästäkseen pitäisi olla suurempi aloitussumma käytettävissä, jotta sijoitukset voi hajauttaa riittävän moneen osakkeeseen. Osakesäästämiseen hyviin puoliin kuuluvat maltilliset kustannukset.

4) Muita vaihtoehtoja etsivälle. Viime vuosina erityisesti asuntosijoittaminen on nostanut päätään yksityissijoittajien keskuudessa. Vuokranantajaksi ryhtyminen tuntuu monista hyvältä, koska oman asunnon hankinnan kautta usein löytyy jo tuntemusta asuntomarkkinoiden toiminnasta. Kuukausisäästäjän kannalta haasteena voi olla riittävän alkupääoman kerääminen ja riittävä hajautus. Rahojen sijoittaminen vain yhteen kohteeseen tuo mukanaan erilaisia riskejä ja toisaalta jos aiempi omaisuus koostuu lähinnä omistusasunnosta, voi olla kannattavaa harkita myös muita omaisuusluokkia.

Asunto- ja kiinteistösijoittamisesta kiinnostuneille on tullut vaihtoehdoksi yhä useampia rahastomuotoisia vaihtoehtoja. LähiTapiola Sijoituskiinteistöt on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa hajautetusti erilaisiin kiinteistöihin Suomessa ja mukaan pääsee jo 500 eurolla.

Lisäksi Suomessa on useita satoja tuhansia metsänomistajia. Metsä on sijoitus siinä missä osakkeet, rahastot, asunnot tai muut eri omaisuuslajit. ____________________________________________________________________________________________

LähiTapiolan teettämän Arjen katsaus-kyselyn toteutti Kantar TNS. Kysely on tehty 9.-31.3.2020. Kaikkiaan kyselyyn vastasi 5243 henkilöä, joista Lapissa asuvia oli 157. Tulosten tilastollinen virhemarginaali koko aineiston osalta on 1,4 prosenttiyksikköä. Lapin tulosten osalta se on 7,5 prosenttiyksikköä.

Verotus on esitetty 1.1.2020 mukaisesti. Verotussäännökset ja –käytännöt voivat muuttua. Informaatiota ei tule käsittää kehotuksena sijoittaa tiettyyn omaisuusluokkaan tai sijoituskohteeseen. Tutustu ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoitustuotetta tai -palvelua koskeviin materiaaleihin. Huomioithan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Voit menettää säästösi osittain tai kokonaan. Sijoituskohdetta koskevat avaintietoasiakirjat löydät osoitteesta www.lahitapiola.fi.

Korkohyvityksen asiakashyvitys voi vaihdella vuosittain ja sen määrä voi olla myös 0 prosenttia. Vahvistetut asiakashyvitykset eivät ole tae tulevien vuosien tasoista. Vakuutussäästöillä ei ole talletussuojaa.

Vaikka laajan omaisuusluokkahajautuksen varainhoitosalkuissa on samoja sijoituskohteita kuin LähiTapiolalla, LähiTapiola Henkiyhtiön sijoitustoiminnan tuotot eivät ole suoraan verrattavissa varainhoitosalkun tuottoihin.

Palveluntarjoajat

Sijoitusvakuutukset: LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö. Omaisuudenhoito, toimeksiantojen välittäminen ja sijoitusneuvonta: LähiTapiola Varainhoito Oy. LähiTapiolan rahastoja hallinnoidaan FIM Varainhoito Oy:ssä ja LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy:ssä. Tarkemmat tiedot avaintietoesitteessä ja muissa rahastomateriaaleissa. Kiinteistövarainhoito: LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy.