Tilaajille

Saa­men­kie­li­nen väestö oli kar­jan­hoi­ta­jia jo roo­ma­lai­sel­la rau­ta­kau­del­la, kertoo tuore väi­tös­kir­ja

Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa selvisi, että saamenkielisen väestön elinkeinot olivat rautakaudella luultua monipuolisemmat. FM Minerva Pihan arkeologiaa ja kielitiedettä yhdistävä tutkimus osoittaa, että Keski-Skandinavian alueella asunut saamenkielinen väestö harjoitti karjanhoitoa jo ennen poropaimentolaisuuden syntyä 700-luvulla.

Kielitieteellis-arkeologinen väitöstutkimus selventää saamelaisten keskeistä asemaa Suomen ja Skandinavian historiassa.