Saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­kau­den ava­jai­set siir­ty­vät ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi – kä­rä­jil­le oma val­mius­ryh­mä, tie­do­tus­ta saa­mek­si edis­te­tään

Saamelaiskäräjien vaalikauden avajaistilaisuus ja täyskokous siirtyvät myöhempään ajankohtaan koronaviruksen vuoksi.
Saamelaiskäräjien vaalikauden avajaistilaisuus ja täyskokous siirtyvät myöhempään ajankohtaan koronaviruksen vuoksi.
Kuva: Olli Miettunen

Saamelaiskäräjien huhtikuun täyskokous ja vaalikauden 2020–2023 avajaistilaisuus siirretään myöhempään ajankohtaan koronavirustilanteen vuoksi.

Saamelaiskäräjien hallitus käsitteli kokouksessaan 19. maaliskuuta Saamelaiskäräjien varautumista koronavirustilanteeseen ja päätti tarkemmista toimenpiteistä.

Saamelaiskäräjille perustetaan poikkeusolojen valmiusryhmä, joka antaa tarvittaessa täydentäviä tai muita ohjeita tilanteeseen. Valmiusryhmää johtaa puheenjohtaja ja esittelijänä toimii hallintopäällikkö.

– Olemme aivan uuden tilanteen edessä ja on tärkeää, että pystymme turvaamaan Saamelaiskäräjien perustoiminnot myös tässä muuttuneessa tilanteessa, linjaa puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Saamelaiskäräjät käyttää etätyötä toistaiseksi pääasiallisena työskentelymuotona, eikä virkamatkoja tehdä poikkeustilan aikana. Seminaarit, tilaisuudet ja tapahtumat perutaan toukokuun loppuun saakka ja kokouksiin osallistutaan etäyhteyksin.

– Saamelaiskäräjät pyrkii omalta osaltaan edistämään tiedon saantia saamen kielillä, sanoo puheenjohtaja Juuso.

Lisätietoa Saamelaiskäräjien varautumisesta koronavirustilanteeseen täältä.